Skip to main content

Medlemskonkurrencen, 1

| Administrator | Nyheder 2012

OK Gorm blev månedens klub for klubber med over 100 medlemmer. Klubben havde i maj en medlemstilgang på 11 medlemmer. Her er hvad klubben kan berette om succesen:

OK Gorm har gennem en årrække haft fokus på både rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Organisatorisk har klubben for 2 år siden oprettet et særligt udvalg herfor: RUF (rekruttering, udvikling og fastholdelse), som er beskrevet med politik og strategi.

Oprettelsen af RUF har betydet, at vi nu arbejder mere målrettet med tiltag på området, det være sig arrangementer som "tag en ven med", markedsføring og arrangementer ift. særlige målgrupper og annoncering.

Gorm er med i Vision 2015, og denne opgave er ligeledes varetaget af RUF. De nye medlemmer fra i år er dog ikke rekrutteret direkte herfra.

Af de skemaer som nye medlemmer udfylder, kan vi se, at især to ting har betydning for at man finder vej til klubben: dels PR via klubbens medlemmer (man hører om klubben via medlemmer) og dels synlighed i lokalområdet via lokalpresse. Klubben er rigtig god til at få reportager fra åbne løb, arrangementer mv. i de lokale medier.

OK Gorm har haft stort held med rekruttering af nye medlemmer – i gennemsnit er der rekrutteret 35 nye medlemmer pr. år i de sidste 5 år. Klubben er også meget bevidst omkring fastholdelse med bl.a. mentorordning, trænere for nye medlemmer, vintertræning, læringsture og sociale arrangementer, men vi må alligevel konstatere, at det er her vores udfordring især ligger.


indsendt af Søren Germann på vegne af Grethe Buch