Skip to main content

Løbsafgifter

| Administrator | Nyheder 2011

Hovedbestyrelsen vedtog på seneste HB-møde en mindre tilretning af dokumentet vedrørende løbsafgifter.
Det skal understreges, at der ikke sker ændringer i afgiftsatserne, som tidligst vil kunne blive reguleret pr. 1. juli 2013. Ændringerne vedrører derfor udelukkende listen over løb/stævner, hvor der afregnes forhøjet løbsafgift, idet det nye nordsjællandske stævne Danish Spring tilføjes listen i stedet for Spring Cup, ligesom listen over mulige internationale stævner på dansk grund er gjort komplet.

Indsendt af Michael Sørensen/DOF


http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/2011_12_afgifter.pdf