Skip to main content

Breddeudvalgsmøde d. 4. januar 2010

| Administrator | Nyheder 2010

Breddeudvalget startede 2010 med et telefonmøde mandag d. 4. januar.

På dagsordenen stod blandt andet Voksenkurser og Breddeudvalgets stævnepladsbesøg ved NordJysk 2-Dages, SpringCup og Påskeløbene, hvor udvalget gerne vil i dialog med et bredt udsnit af DOFs menige medlemmer.

Referat fra mødet kan findes via nedenstående link.

http://bredde.do-f.dk/log/subpages/2010_1_referat.pdf