Skip to main content

Regulering af løbsafgifterne for 2010

| Administrator | Nyheder 2010

Udviklingen i løbsafgifterne følger udviklingen i forbrugerprisindekset.

Dansk Orienterings Forbunds økonomi er baseret på fire ben. De fire store bidragsydere er Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, diverse partnerskaber og medlemmernes bidrag. Medlemsbidraget udgør samlet set 30 %, hvoraf løbsafgiften står for ca. halvdelen. I 2009 har der været en lille stigning i antallet af starter i løb med løbsafgift i forhold til tidligere år.

De midler der indløber fra forbundets medlemmer anvendes primært til elitearbejdet, Børn og Unge arbejdet, til forbundets magasin Orientering og til administration/ledelse. Derudover anvendes der midler på internationalt arbejde, skovadgang og på diverse projekter.

Løbsafgifterne administreres af Mogens Hansen, OK Skærmen, som yder en fantastisk indsats på området. I nedenstående link er ovenstående uddybet yderligere.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/2010_afgifter.pdf