Skip to main content

Nordic Orienteering Tour i Danmark aflyst

| Administrator | Nyheder 2009

På NORD-mødet i Finland måtte Danmark trække sig fra Nordic-Orienteering-Tour

På lørdagens møde i NORD-samarbejdet, der omfatter de nordiske orienteringsforbund, og som blev afholdt i forbindelse med de åbne Nordiske Mesterskaber i Salo, Finland, besluttede Dansk Orienterings-Forbund at udtræde af samarbejdet omkring Nordic Orientering Tour i 2010.

En arbejdsgruppe under NORD-samarbejdet har gennem det seneste år arbejdet med konceptudviklingen af dette arrangement, der kort fortalt skulle bestå af en højt profileret og TV-eksponeret eliteserie på 4 løb – ét i hvert nordisk land.

Beslutningen blev taget på et langvarigt møde, hvor arrangementets koncept og specielt økonomien omkring dette blev grundig debatteret.

”Det er vort indtryk, at vi ikke er blevet præsenteret for et arrangementskoncept i den ønskede detaljeringsgrad, som det blev aftalt på NORD-mødet i januar i Brøndby” udtaler formand Helge Søgaard, der sammen med næstformand Lars Olsen deltog i mødet. ”Endvidere er der fortsat meget stor usikkerhed omkring budgettet for arrangementet, hvor især de estimerede sponsorindtægter og udgifterne til TV-produktion ikke kunne henføres til konkrete aftaler med sponsorer og leverandører”, supplerer næstformand Lars Olsen.

Danmark er i år vært ved Europa- og Juniorverdensmesterskaberne EOC-MTBO/JWOC-MTBO2009 og næste år ved JWOC2010. Ved begge arrangementer har forbundet stillet en underskudsgaranti. På grundlag af betydelig økonomisk usikkerhed omkring gennemførelsen af Nordic Orienteering Tour i 2010, valgte vi at trække os fra arrangementet. ”Vi ønsker ikke at påtage os betydelige og mere eller mindre ukendte økonomiske risici i en tid, hvor vi har store udviklingsopgaver foran os i form af initiativer der vil fremkomme i kølvandet på den igangværende strategiproces” udtaler Helge Søgaard.

De øvrige nordiske lande arbejder nu videre omkring projektet, men der er aftalt, i fuld forståelse mellem de nordiske forbund, at Danmark har muligheden for engang i fremtiden at blive en del af arrangementskonceptet