Skip to main content

NORD-møde i Finland

| Administrator | Nyheder 2009

Finland, Sverige, Norge og Danmark arbejder sammen om en fælles udvikling af orientering.

NORD-mødet bød på behandlingen af en række punkter af fælles nordisk interesse.
Bl.a. blev det besluttet, at de nordiske lande ønsker at arbejde videre med etableringen af en Media-workshop i forbindelse med WOC 2010 i Norge.

Vi har tidligere fremlagt denne ide for IOF, som ikke har ønsket at arbejde videre med den.
”Men de nordiske lande finder, at dette arbejde er betydningsfuld af hensyn til eksponeringen af vores idræt, og at der ligger et betydeligt potentiale i at udvikle og dele viden på dette område” udtaler formand Helge Søgaard.

Derfor har de nordiske landet besluttet at søge en workshop omkring emnet gennemført i forbindelse med verdensmesterskaberne i 2010 (WOC2010) i Trondheim i Norge, efter oplæg fra Johan Fegar, der bl.a. er kendt fra sit enestående arbejde omkring TV-eksponering af WOC2006 i Danmark.

Udover information om arbejdet i European Federations, hvor Helge Søgaard er Præsident støttet af Erik Nielsen som Secretary General, drøftede de nordiske lande også en række andre emner på NORD-mødets dagsorden. Bl.a. det fremtidige eliteprogram og anvendelsen af GPS i forbindelse med orienteringsløb, samt udviklingen af Adventuresport i regi af IOF.

”Betydningen af, at de nordiske lande står sammen i væsentlige IOF-relaterede spørgsmål og emner, kan ikke undervurderes” slutter næstformand Lars Olsen fra mødet.

Næste møde i NORD-samarbejdet finder sted i forbindelse med WOC2009 i Ungarn medio August 2009.