Skip to main content

Friluftsrådet arbejder med adgang

| Administrator | Nyheder 2009

På den netop overstående generalforsamling fremlagde Friluftsrådets bestyrelse et udkast til en ”Adgangspolitisk handlingsplan”. Planen har været undervejs de seneste 2 år, og har i processen delt Friluftsrådets medlemsorganisationer på flere måder.

Vi skal her huske, at Friluftsrådet er en paraplyorganisation med 93 medlemsorganisationer. Der er således tale om mange forskellige synspunkter, - lige fra yderpunkter som jægere, ornitologer til os orienteringsløbere, - som skal finde fælles løsninger.

Lad mig sige det med det samme. Adgangspolitikken peger i den rigtige retning, men den vil aldrig kunne betyde, at vi kan løbe hvor som helst når som helst. Vi vil altid skulle søge om lov, og det er helt, som det skal være. Men der er afsnit i handlingsplanen, der sætter fokus på vigtige områder for os.

Det gælder især afsnittet om et bedre aftalesystem. Her er fokus primært på bynær privat skov. Ideen er i højere grad at "frikøbt" skoven til friluftslivets aktiviteter. Især hvis kommunerne påtager sig at bidrage til frikøbet, vil der komme vægt bagved.

Fra forbundets side, har vi via DIF fremsendt et høringsvar. Vi har her anmodet om at få et nyt punkt med i handlingsplanen. Det gælder afskaffelse af B skovene på statens arealer. Vi mener ikke at den organiserede bruger i fremtiden, skal stilles ringere end den uorganiserede. Jeg vil følge dette spørgsmål op på næste bestyrelsesmøde i Friluftsrådet.

Jeg vil fremover jævnligt lægge nyheder fra Friluftsrådets arbejde på opslagstavlen. Vil du lidt tættere på, kan du komme det. Dels på Friluftsrådets hjemmeside, dels via den distributionsliste, jeg har oprettet i mit mailprogram under navnet ”Grønt netværk”. Vil du på denne liste melder du dig her: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

http://www.friluftsraadet.dk/page.php?page=10197