Skip to main content

Tips- og lottomidler fra Friluftsrådet

| Administrator | Nyheder 2009

1. juli 2009 er næste frist for at søge støtte...

Hvert år uddeler Friluftsrådet imellem 50 og 60 millioner kroner til støtte for friluftslivet. Støtten ydes til en bred vifte af lokale projekter indenfor følgende ni områderne:

Friluftsprojekter
Naturformidling
Kursusvirksomhed
Faste anlæg
Forsknings- og udviklingsprojekter
Naturvejledning
Driftstilskud
Grønne områder og parker
Kulturmiljø

Især projekter eller aktiviteter, der tænker nyt bliver tilgodeset.

Der er også en negativliste, som fortæller hvad man ikke yder støtte til. Det gælder her fra 2009 for støtte til et større naturindhold i børnehaver og fritidshjem, som nu er det slut. Der gives heller ikke længere tilskud til kanoer, mountain-bikes, klatrevægge, rejser, rollespil, og tilbagevendende aktiviteter, samt vedligeholdelse, ligesom idrætsaktiviteter og -faciliteter, herunder almindelige legeredskaber eller institutioners naturlegepladser og klubhuse er undtaget.

Nu vi er ved det negative er det værd at hæfte sig ved at der aldring gives tilskud til aktiviteter, som allerede er gennemført.

Tilbage står mulighederne for at formulere friluftsprojekter, der ikke er en idrætsaktivitet, men som alligevel bygger på vores viden, erfaring og måde at komme i skoven på. Her er projekter som ”Poster i skoven” og brug af GPS i kombination med vores kort en oplagt mulighed.

Sigtet skal være de uorganiserede brugere, skoler, spejdere og andre grupper og ikke os selv. Især hvis I forstår at få lagt én formidling af kultur og natur ind i jeres projekt er der gode muligheder for støtte. Og husk det er støtte, der ydes - ikke det hele betalt. I skal således også selv bidrage.

I skal bruge et særligt ansøgningsskema. Det finder du på Friluftsrådets hjemmeside. Samme sted finder du eksempler på, hvad der tidligere er givet støtte til. Det kan du også gøre i årsberetningen 2008 for Friluftsrådet Tips- og Lottomidler.


Fristen er 1. juli 2009 - Jeres ansøgning skal sendes med almindelig post.

Læs mere via link -

http://www.friluftsraadet.dk/page.php?page=7076