Skip to main content

Første budgetopfølgning

| Administrator | Nyheder 2009

Økonomien har det godt - trods et faldende tilskud fra DIF

I det store hele ser DOF’s økonomi fornuftig ud. I forhold til indtægtssiden, så er DIF-tilskuddet gået mere ned end forventet. Dette skyldes primært et mindre fald i afholdte aktiviteter i 2007 i forhold til tidligere år. Tilskuddet for 2009 regnes ud som et gennemsnit af afholdte aktiviteter i 2005, 2006 og 2007, hvorfor et fald på aktivitetssiden i 2007 først slår ud i 2009. Det er forventningen, at tilskuddet for 2010 falder yderligere, mens der forventes en svag stigning igen i 2011. Dette primært begrundet i det nuværende aktivitetsniveau. På sponsorsiden må det påregnes, at der ikke kommer midler som forventet.

I forhold til udgiftssiden, så anvendes midlerne i henhold til budgettet. Sommerens aktiviteter hos henholdsvis eliten og børn og unge er store poster på udgiftssiden. Med et mindre fald på indtægtssiden, så skal der spares 2-3 % i forhold til budgettet pr 30/4 og frem til 31/12 2009. HB vil 18. juni drøfte de budgetmæssige konsekvenser for aktiviteterne.

I forhold til Team Danmark tilskud, så er der realiseret 690.000 kr. primo maj. Dette udgør første rate af to i indeværende år.http://www.do-f.dk/dok/hb/20090430_Budgetopfoelgning.pdf