Skip to main content

IOF’s KONGRES 2008

| Administrator | Nyheder 2008

Årets kongres blev en positiv og konstruktiv oplevelse med mange fremadrettede beslutninger.

Helge Søgaard fortæller:

Så nåede vi frem til IOF’s kongres, der afholdes hvert andet år. Ind imellem kongresårene afholdes der et såkaldt Presidents Meeting, der indeholder forberedelse af sager til kongressen og en række andre emner, som skal til debat.

Men i år gjaldt det altså selve IOF-kongressen, der er den øverste besluttende myndighed indenfor IOF. Ved denne lejlighed fremlægges medlemslandenes forslag til kongressen sammen med regnskab, budget, handlingsplaner og naturligvis valg til IOF-Council, som er den øverste daglige ledelse af IOF.

Som tidligere nævnt støtter DIF deltagelsen i det internationale forbunds besluttende myndighed, og i den forbindelse var næstformand Lars Olsen og formand Helge Søgaard udpeget som delegerede på vegne af Dansk Orienterings-Forbund. Herudover overværede Tage Andersen (EOC-MTBO og JWOC-MTBO 2009) samt Ove Gasbjerg (medlem af IOF Foot-O-Commission) også kongressen.


Lang Dagsorden
De væsentligste punkter på den 20 punkter lange dagsorden var følgende:

Councils rapport fra den forløbne kongresperiode, der dækker årene 2006 og 2007 fra seneste kongres, der netop blev afholdt i forbindelse med VM i Danmark i 2006.

Herunder blev fremdriften og nye mål i IOF’s strategiplan, samt arbejdet i de forskellige Commissions fremlagt og kommenteret.

Moldovien blev optaget som nyt medlem, hvorved medlemstallet nu er oppe på 70 lande over hele verden. Desuden blev Mozambique, Kyrzygstan og Panama optaget som associerede medlemmer, og er dermed også på vej til at blive optaget som fuldgyldige medlemmer.

Medlemsgebyret til IOF blev også fastlagt, efter at dette har været til debat gennem de seneste par år. Nu fastlægges gebyret efter en retfærdig model, hvor international og national aktivitet, medlemstal og det pågældende lands økonomiske status indgår i beregningen.

Denne model medførte reelt set en lille nedsættelse af gebyret for de største betalere – Norge, Sverige og Finland, som dog alle storsindet fastslog, at de fortsat betaler på tidligere niveau, svarende til Euro 15.000 pr. år. Danmarks fremtidige gebyr udgør knapt Euro 8000 pr. år.

Der var i år fremsat 5 forslag fra medlemslandene som følger:

• Forslag fra Finland om ændringer i deltagerklasser for Trail-orientering.

• Norge havde foreslået ændringer i VM-programmet, bl.a. med forslag om en såkaldt Massestart-disciplin og et fast program for løbskonkurrencerne under en VM-uge. Forslaget blev ændret til at det indgår i en allerede planlagt evaluering af VM-arrangementerne, som er berammet til at finde sted over de næste 2 år, frem mod næste kongres.

• Mest spændende var et forslag fra Australien om at gå tilbage til afholdelse af VM hvert andet år, primært støttet af argumenter om at reducere rejseomkostninger og problemer med at stille med fuldt deltagerhold hvert år. Forslaget var i modstrid med IOF’s tidligere vedtagne vision om, at orientering skal på det olympiske program som en ”truly global and visible sport” med alt hvad det indebærer af media, opmærksomhed og synlighed. En tidligere debat under VM-ugen havde dog også godtgjort, at ikke mange lande ønskede dette reelle tilbageskridt, med VM hvert 2. år, hvorfor australierne selv ændrede deres forslag til, at lade det indgå i førnævnte evaluering af hele VM-programmet. En på mange måder fornuftig løsning på et problematisk forslag.

• Forslaget fra de nordiske lande om øget fokus på lægeassistance og løb ved høje sommertemperaturer blev vedtaget.

• Og endeligt blev et forslag fra Spanien om at optage Adventure Sport på IOF’s program vedtaget. Oprindeligt var IOF Council imod dette, men et ændringsforslag fra Danmark, om at oprette en arbejdsgruppe der kan se nærmere på de fremtidige perspektiver for denne disciplin, fik forslaget igennem med stort flertal. Vi argumenterede med at netop denne disciplin, helt på linje med MTB-O, indeholder et stort rekrutteringspotentiale til o-sporten, hvorfor den på sigt bør inviteres indenfor i IOF-familien.

Afslutningsvis på blev Schweiz tildelt VM i 2012, mens MTB-O-VM i 2011 blev tildelt Italien. I øvrigt kandiderer Finland til VM i 2013 – en beslutning som i modsætning til førnævnte alene træffes af Council næste år, da der jo kun er kongres hvert andet år.


IOF Commissions
Som tidligere nævnt er Danmark repræsenteret i en række af IOF’s Commissions.

Ove Gasbjerg sidder i Foot-O-Commission, Finn Arildsen sidder i IT-Commission. Flemming Hjort Jensen sidder i Map-Commission og Ole Husen har været formand for MTBO-Commission gennem de seneste par år. Tidligere på ugen besluttede Ole Husen at fratræde denne post med henvisning til manglende tid til at løse opgaven og i øvrigt efter aftale med IOF.

Årets kongres var en positiv og konstruktiv oplevelse med mange fremadrettede beslutninger.

Nu gælder det løbskonkurrencerne med langdistance i dag lørdag, inden en lang og arbejdsom uge sluttes af søndag med VM-stafetten.

Helge Søgaard
formand<

http://www.woc2008.cz/en/iof-congress.html#IOF_Congress