Skip to main content

Korttegning foregår stadig i skoven

| Administrator | Nyheder 2008

Orienteringsforbundet har gennem en aftale med Cowi fået adgang til et fremragende kurvekortmateriale over skovene.
For at afprøve mulighederne - og begrænsningerne - i materialet afholder kortsupervisor Flemming Nørgaard træf i hver kreds, hvor interesserede får lejlighed
til at udveksle erfaringer.

I Sydkredsen deltog 16 i træffet, og et stykke naturskov i Hindsgavl ved Lillebælt blev gennemtravet inden den teoretiske gennemgang. Turen gik på tværs af et stiløst område med masser af kurvedetaljer, og kurverne viste virkelig deres værdi.

Og at korttegning ikke kun er skridttælling, kompaskursudtagning og GPS-målinger, men i høj grad også omfatter naturoplevelser viser billedet.

Gert Pedersen