Skip to main content

Ny talentbog ud på skolerne

| Administrator | Nyheder 2008

Et godt samarbejde med Dansk Skoleidræt - fastholdes og udbygges

Dansk Skoleidræt og Dansk Orienterings-Forbund har længe samarbejdet omkring udgivelse, markedsføring og salg af: ”Kan du finde vej?” – Et undervisningsmateriale med lærervejledning, elevhæfter, med hertil knyttede skoleorienteringsmærker, i stof og som diplomer.

Ligeledes udgiver og sælger Dansk Skoleidræt stadig det meget efterspurgte lærerhæfte om orientering i serien: ”Kroppen i Skolen”, der handler om ”orienteringsaktiviteter”. Et materiale til 4.-7. klassetrin, der er for tiden sælges i 2. oplag.

Og nu udvides samarbejdet også til at omfatte salg og markedsføring af vores nye bog om orientering: ”Talentets udvikling – fra nybegynder til ekspert”

Med Mads Kjær Ingvardsen, som tovholder og med Team Danmark partner er der skabt et meget spændende nyt materiale om orientering. Et materiale, der omfatter dels en flot håndbog, og men også et større materiale på nettet, med øvelser, træninger og ideer.

Bogen og trænerkataloget er en del af et talentudviklingsprojekt. Udgangspunktet er ideen om, at en sammenhængende udvikling fra begynder til ekspert, forudsætter en meget nøje sammenhæng mellem de opgaver og krav der kan stilles og deltagernes alder. Det der i dag kaldes aldersrelateret træning.

Men bogen og materialet har også en langt bredere målgruppe.

For uanset hvor du befinder dig og uanset hvor dine høje ambitioner er for dig selv og de børn, der bliver dig betroet, er det vigtigt at have et opdateret materiale, der samler ideer og klart rangordner disse i sværhedsgraderne.

Den nye bog kan nu også købes i Dansk Skoleidræts butik – Her er prisen kr. 250,- inkl. moms. Hertil kommer porto og et ekspeditionsgebyr. – Så måske du ved samme lejlighed skulle tage et eksemplar af ”Kroppen i Skolen” eller andre spændende materialer med i din bestilling.

Se Dansk Skoleidræts hjemmeside via link.

http://www.skoleidraet.dk/Default.aspx