Skip to main content

Generalen fratræder

| Administrator | Nyheder 2008

Generalsekretær Preben Schmidt fratræder i løbet af efteråret....

Helge Søgaard, har bedt mig lægge denne nyhed på hjemmesiden:

Vore allesammens ”general” har efter moden overvejelse besluttet at tiden er kommet til at afprøve nye udfordringer i den sidste del af hans arbejdsliv.

Preben har ydet en fantastisk og engageret indsats for dansk orientering gennem de seneste 6 år, hvor han med ildhu og energi har bragt Dansk Orienterings-Forbund et kæmpeskridt fremad i retning af en professionel og velstruktureret organisation.

Undervejs har han brændt stærkt og ihærdigt for en lang række værdifulde initiativer og projekter, som alle har sat orienteringsidræt i fokus. En sådan indsats har krævet stor energi og indlevelse i orienteringsidrætten, og derfor har Preben sammen med sin familie besluttet at det er tid til forandring.

Med sin livslange kærlighed til orienteringsidrætten, har Preben anerkendt nødvendigheden af at der igangsættes en proces med at sætte nye strategiske mål for DOF’s udvikling, og har derfor helt rigtigt set, at nye kræfter skal sættes ind fra starten af denne fremadrettede proces.

På vegne af Dansk Orienterings-Forbund skal der udtrykkes meget stor taknemmelighed for Prebens kæmpemæssige indsats, og samtidigt udtrykkes respekt for hans velovervejede beslutning om at forlade jobbet som generalsekretær for hans elskede idræt i skoven.

Men nok skal der afprøves nye udfordringer mens tid er, men vi vil fortsat finde Preben i blandt os alle på stævnepladserne. En gang orienteringsløber – altid orienteringsløber!

Preben fratræder efter nærmere aftale i løbet af efteråret. Den endelige dato herfor, hvor der også bliver lejlighed til at tage ordentlig afsked og sige tak til Preben, annonceres senere.

Hovedbestyrelsen igangsætter snarest arbejdet med at finde en afløser, således at driften af forbundet sikres bedst muligt. Denne procedure annonceres via forbundets website.

Eventuelle spørgsmål til DOF kan rettes til undertegnede, næstformand Kim Folmann Jørgensen eller næstformand Lars Olsen.