Skip to main content

Repræsentantskabsmøde 2008

| Administrator | Nyheder 2008

Indkaldelse og mødemappen er nu klar. Tilmelding via O-service ...

Indkaldelse

Repræsentantskabsmødet 2008 afholdes lørdag 1. og søndag den 2. marts 2008 på Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Program
Repræsentantskabsmødet indledes lørdag kl. 13.00 og slutter søndag kl. 16.00.

Det tilstræbes at følge denne tidsplan.

Lørdag

13.00 \t
Velkomst – optælling af repræsentanter – navneregistrering
\tKaffe.

13.15\t
Repræsentantskabsmødet begynder sit arbejde.
\tValg af dirigent og sekretær –
\tHovedbestyrelsen indstiller: Thomas Lindschouw og Preben Schmidt
\t
Foredrag eller tekniske indlæg –

Nye kommuner! – Nye muligheder?
Oplæg ved Preben Staun, Herning Kommune,
Næstformand i Danmarks Idræts-Forbund
Spørgsmål og debat
\t
14.30\t
Pause

15.00 \t
På vej imod en ny breddepolitik\t
\tBreddesatsningen udløber 1. april 2008. Spørgsmålet er derfor –
\tHvordan finder vi frem til en ny vision, de nye mål og de nye handlingsplaner
\tpå breddeområdet?
\tIdeer og synspunkter fra Børne- og Ungdoms- samt Breddeudvalget med \tefterfølgende dialog

16.15\t
MTB-O
\tHvad er det egentligt for en disciplin? – Hvad går det ud på? - Hvad er \tudfordringen? – Hvad siger skovejerne?
\tOplæg ved Johan Holkmann Jacobsen, MTB-O Projektgruppen
\tSpørgsmål og debat.
\t\t
\tPause
\tForfriskning
\t
17.00\t
Nye grundmaterialer
\tLaserkurver og Ortofoto – en ny verden.
\tIntroduktion fra Kortudvalget.

17.30\t
O-service
\tNy aftale – nye muligheder
\tEn orientering ved Ole Husen

18.00\t
Medieplanen
\tEt multimedieoplæg fra
\tprojektgruppen om forbundets kommunikation.

19.00\t
Middag, socialt samvær


Søndag

07.30\t
Kortudvalgets morgentur

08.00\t
Morgenmad
\t
09.00\t
Repræsentantskabet arbejder – Formandens beretning

10.30\t
Kaffe

10.45\t
Repræsentantskabet arbejder

11.45\t
Æresbevisninger –
\tÆrestegn
\tOrganisatoren
\tSilvablokken
\tÅrets løber, træner, MTB-O rytter og kortprofil\t

12.30\t
Frokost
\t
13.30\t
Repræsentantskabet arbejder

14.45\t
Kaffe

16.00\t
Repræsentantskabsmødet slutter

Dagsorden

Optælling af repræsentanter

a) \tValg af dirigent og sekretær
\tHB - indstiller Thomas Lindschouw og Preben Schmidt

b)\tForedrag eller teknisk indlæg - Se under program ovenfor.

c) \tBeretning om forbundets virksomhed ved formanden og de faste
\tfag- og kredsudvalg. (Bilag)

d) \tForelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab 2007 – bilag 3
\t
- og forelæggelse af budget for 2008, herunder godkendelse af de af hovedbestyrelsen vedtagne afgifter, samt forelæggelse af budgetskitse for det efterfølgende kalenderår. – bilag 4

Hovedbestyrelsen indstiller at punkt f) behandles sammen med punkt d), så behandlingen af afgifter og kontingent for 2008, sker under et.

e)\tBehandling af indkomne forslag

1.\tBeslutningsforslag fra hovedbestyrelsen – Afgiftspolitik
(Revision af teksten, samt principbeslutning om indførelsen af en fremtidig pristalsregulering af satserne for kontingent og afgifter) – Bilag 1

2.\tBeslutningsforslag fra hovedbestyrelsen – Pristalsregulering
(De tekniske og administrative bestemmelser om afgifter og kontingenter, herunder beslutning om hvordan en indeks reguleringen skal finde sted.) – Bilag 2


f)\tFastsættelse af klubkontingent –
\tPunktet er tidligere foreslået flyttet til punkt d)

g) \tValg af nedennævnte personer for en 2-årig periode:

1.\tFormand (lige år)
\t - Ole Husen – på valg - modtager ikke genvalg – Forslag: Helge Søgaard
\t2. Næstformand (ulige år)
- Kim Folmann Jørgensen – ikke på valg
\t3. Næstformand (lige år)
\t - Helge Søgaard - på valg - modtager ikke genvalg – Forslag: Lars Olsen\t
4. Formand for Planudvalget (lige år)
- Lars Olsen - på valg - modtager ikke genvalg – Forslag: Thomas Lindschouw
5. Formand for kortudvalget (ulige år)
\t - John Holm – Ikke på valg
\t6. Formand for Breddeudvalget (ulige år)
- Lisa Tantholdt – Ikke på valg
\t7. Formand for Børne- og ungdomsudvalget (lige år)
- Jette Kreiberg – på valg modtager genvalg.
\t8. Formand for Eliteudvalget (ulige år)
\t - Helge Lang Pedersen - ikke på valg

h) \tValg af:
\t1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret.
\t - Steen Iversen, PWC
\t - Palle Møller Nielsen
\t - Knud Erik Pedersen
\t - alle modtager begge genvalg
\t\t\t
\t2. 1 revisorsuppleant
\t - Kjeld Simonsen
\t - modtager genvalg
\t
i)\tValg af:
\t1. Formand for Appeludvalget
\t - Søren Hviid
\t - modtager genvalg\t
\t2. 2 medlemmer til Appeludvalget
\t - Karl Johan Clemmensen
\t - Gunnar Tamberg
\t - modtager genvalg
\t3. 2 suppleanter til Appeludvalget
\t - Klavs Madsen
\t - Jens-Jørgen Lyngaa
\t - modtager genvalg.

j)\tOrientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene.

K)\tEventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentantskabsmøde.

Se praktiske oplysninger i mødemappen via link.

Navneanmeldelse og suplerende oplysninger om, hvem man gerne vil dele værelse med - til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2008_mappe.pdf