Skip to main content

Kursusplan fra Plan

| Administrator | Nyheder 2007

Planudvalget kursuskalender 2008 er faldet på plads. 5 vigtige datoer med....

Planudvalget kursuskalender 2008 er faldet på plads. 5 vigtige datoer med tilbud til de ansvarlige for skovadgang og arrangementer.

Kurserne for skovkontrakter og A stævnearrangører er gamle kendinge. Det nye år er at vi på mødet for skovkontakter får besøg af skovejer Torben Lynge Madsen, der vil fortælle om den verserende vildtundersøgelse i Vrads, der bygger på GPS teknologien.

Både mødet for klubbernes skovkontakter og A stævnekurser finder sted i Odense

Sidste år havde planudvalget succes med decentrale kurser i de tre kredse. Det følges op i år med 3 kursusaftner i Øst, Syd og Nord i den nævnte rækkefølge.

Kurserne indeholder, dels oplæg om de erfaringer som 2007 har givet os med det nye reglement, dels tid til en indbyrdes dialog og idéudveksling.

Den samlede kursuskalender ser sådan ud:

12-01-2008 Skovkontakter
19-01-2008 A stævnekursus 2008
18-02-2008 B og C stævnekursus Øst
25-02-2008 B og C stævnekursus Syd
27-02-2008 B og C stævnekursus Nord

Skal du finde kurserne i O-service, skal du huske at foretage en markering udfor ”Kursus” (Ku) på med "Indstillinger for brug af O-service" .

Du kan også finde indbydelserne via link på planudvalgets hjemmeside.

Vi ses...

http://plan.do-f.dk/