Skip to main content

Inspirerende TKC-årsmøde

| Administrator | Nyheder 2007

Søndag den 9. december var alle TKC’erne samlet i Jelling til det årlige TKC-fællesmøde. Det blev en god og inspirerende dag.

I alt var 14 personer samlet i Jelling for at gøre status på forbundets talentvirksomhed, og for at udveksle erfaringer og for at aftale nye mål for fremtiden.

Dagen startede med, at hvert TKC gennemgik de aktiviteter, udfordringer og anbefalinger, som kunne videregives til de øvrige centre. Der blev videregivet mange gode tanker og idéer om talentudvikling.

Efter en gennemgang og drøftelse af vores juniorlandsholdsaktivitet (U16 og juniorlandshold) var et meget vigtigt punkt ATK – aldersrelateret træningskoncept. Mads Ingvardsen har i 2007 været tovholder og projektleder for DOFs ATK-projekt. Et stort projekt, der fører til udgivelse af en bog om aldersrelateret træning – forventet i januar måned.

Et nyt stort projekt, der starter op vedr. ATK er implementeringen af træningsanbefalingerne i de træningsmiljøer, der arbejder med børn og unge. En spændende og udfordrende opgave.

Dagen sluttede af med at takke K. K. Terkelsen for det store arbejde han har udført for at opbygge den kvalificerede talentudviklingskultur, som vi i særdeleshed er vidne til med de flotte resultater.

Stafetten er givet videre til det nye junioreliteteam med Lars Lindstrøm, Julie Larsen, Sune Jørensen og Mads Ingvardsen – og ikke mindst vore nye sportschef Ole Lind.

Der er udarbejdet årsrapport, som kan ses via linket nedenfor.

Jan Scheel

http://elite.do-f.dk/elite/Pdf/DOF%20TKC%20Årsrapport%202007.pdf