Skip to main content

Arbejdet med en ny breddepolitik påbegyndt

| Administrator | Nyheder 2007

Breddepolitikken var hovedtemaet på breddeudvalgsmødet den 5. september 2007.

Breddepolitikken var hovedtemaet på breddeudvalgsmødet den 5. september 2007. Breddeudvalget har fået til opgave at færdiggøre arbejdet med at udarbejde en ny breddepolitik, der forelægges og endelig vedtages i hovedbestyrelsen i november 2007.

De tanker der på nuværende tidspunkt er omkring breddepolitikken, er at få gang i den gode spiral i klubben.

Formålet med breddepolitikken skal være en styrkelse af de kerneaktiviteter i klubberne, der giver klubben energi. Det skal være legalt at fravælge områder for at sætte fokus på andre områder. De områder man vælger, skal vælges ud fra hvad der giver klubben eller klubbens medlemmer størst værdi. Stemningen og energien i klubben er utrolig vigtig for samarbejdet og fastholdelsen. Derfor skal energien ikke bruges på at blive kede af det man ikke får gjort, men derimod på at være glade og stolte over det man får gjort.

Konkret kan arbejdet affødt af breddepolitikken være et ’værktøj’ til at identificere ’energirige’ og ’energifattige’ områder i klubben. Et værktøj, der får hver enkelt klub til at vælge sine egne energirige områder, så der kommer en opadgående spiral i gang i hele klubben.

Et værktøj kan eksempelvis være en analyse af kerneaktiviteterne med henblik på en vurdering af, hvad der er ’Need to have’, ’Nice to have’ og ’No’ i klubben. Herved opnås en aktiv stillingtagen og et procesforløb, der kan udpege områder med energi i klubben.

Målsætningen med breddepolitikken skal være at få stærkere klubber. Klubber med et højere aktivitetsniveau, - flere til åbne løb, - flere til træningsløb, - flere aktive medlemmer, - flere gladere medlemmer, med overskud til folkesunde fritidsvaner.

Et rigtigt spændende arbejde er i gang.
Foruden breddepolitikken blev breddesatsningen drøftet. Lige nu er der en besøgsrunde i gang hos klubberne, hvor evalueringen af breddesatsningen er det primære punkt. Har din klub endnu ikke aftalt et møde, så er der stadig plads i kalenderen, og gerne et møde i november, januar eller februar.

Se referatet fra møde på nedenstående link.

http://bredde.do-f.dk/log/subpages/20070905Bredde_referat_3.pdf