Skip to main content

Nordisk møde i Kiev

| Administrator | Nyheder 2007

Mødeaktiviteterne under WOC 2007 blev åbnet med NORD møde allerede mandag aften.

Helge Søgaard fortæller fra Kiev:

De nordiske lande, Sverige, Finland, Norge og Danmark, har en stærk tradition for at samarbejde, når det gælder koordinering og forberedelser op til de besluttende møder på såvel europæisk som verdensplan.

NORD møderne er samtidig lejlighed til at følge op på rene nordiske emner, som eksempelvis en justering af reglerne for klubskifte indenfor de nordiske lande og deltagelse i internationale mesterskaber for løbere, der er medlemmer af både af en dansk og en norsk orienteringsklub.

Det blev aftalt at Norge foretager nogle mindre justeringer af de nuværende regler, hvorefter disse forventes godkendt i alle de nordiske lande.

Et andet emne fra det seneste NORD møde, der blev afholdt ved NOC 2007 på Bornholm, blev også drøftet endnu engang.

Det drejer sig om en ny fælles medie-partneraftale, som betyder at landene i IOF forpligter sig til at sætte størst mulig fokus på TV- og mediebevågenhed ved alle internationale Events. Dette er naturligvis et vigtigt emne der har betydning for alle IOF medlemslande, og rent faktisk et initiativ, der udspringer af drøftelserne i NORD samarbejdet.

Medie-partneraftalen er nu på nordisk initiativ kommet på dagsorden på de kommende dages IOF møder.

I øvrigt gennemgik de nordiske lande sammen dagsordenen til den kommende IOF Presidents Conference nøje. Her blev synspunkter og holdninger drøftet og afstemt. NORD samarbejdet er således et vigtigt element i at sikre, at de nordiske interesser varetages bedst muligt, når de mange lande er samlet til diskussioner og kommende vedtagelser i IOF regi.

Det er værd at bemærke at de nordiske lande i IOF regi ikke har så mange stemmer, og derfor er tvunget til at holde sammen, hvis det er den nordiske opfattelse af orienteringssporten, der i det lange løb skal fastholdes.

Et godt eksempel herpå er nordisk opbakning til Danmarks ansøgning om JWOC 2010 og Finlands ansøgning om WOC 2013.

Et andet eksempel på det nordiske sammenhold er Norges fremlæggelse af et forslag om mere ensartede regler for internationale mesterskabskonkurrencer. Et forslag som blev præsenteret ved NORD mødet, og som nu skal i nærmere høring i de nordiske landene, inden det fremlægges i IOF regi for at bliver en del af IOF’s regler.

Så de internationale møder er kommet godt i gang i Kiev, og ligger tæt i de kommende dage. Heldigvis er der også lejlighed til at heppe på vort landshold, som forsvarer de danske farver i skoven.