Skip to main content

Brian Mikkelsen støtter DOF

| Administrator | Nyheder 2007

Kulturminister Brian Mikkelsen har sendt et støttebrev til IOF.

Under WOC 2007 i Ukraine afvikles der en lang række møder seminar og konsultationer. Et af resultaterne af disse møder er tildeling af værtskaber for kommende internationale mesterskaber.

DOF har søgt om to mesterskaber.

For det først et EM i MTB-O i 2009. Her er vi efter det oplyste eneste ansøger, og bør derfor ikke have problemer med at vinde værtskabet. Det er de europæiske medlemslande, der på deres møde træffer den endelig afgørelse efter indstilling fra IOF MTB-O Commission.

Langt mere spændende er vores ansøgning om værtskabet af et Juniorverdensmesterskab i 2010, der forkortes JWOC 2010. Her har DOF i samarbejde med Aalborg Orienteringsklub søgt værtskabet. I alt 5 medlemslande har lagt en ansøgning ind. Det er foruden Danmark: Israel, Polen, Slovakiet og Letland.

Ansøgningen behandles først i IOF Foot-O Commission. Her er alle ansøgerlande indbudt til at fremlægge ”a full presentation”. Arbejdet med at udarbejde ansøgningen og det materiale, der nu lægges frem i Kiev har stået på længe. Idrætsfonden Danmark har til dette forarbejde og præsentationen, herunder rejser til Kiev, ydet DOF en støtte på kr. 45.000.

Selve forelæggelsen foretages af Walther Rahbek, Aalborg OK, der har givet tilsagn om at være stævneleder for JWOC 2010, hvis værtskabet vindes. Med sig til at uddybe vores præsentation har han, Ole Husen, Helge Søgaard og vores kortsupervisior Flemming Nørgaard, der alle er kendte ansigter i IOF arbejdet.

Men vi står ikke alene. Udover støttebreve fra Danmarks Olympiske Komite, Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Fonden Danmark, har nu Kulturminister Brian Mikkelsen sendt et brev til IOF med sin anbefaling af vores ansøgning.

I 2009 er Danmark vært for Den internationale olympiske komité, IOC’s, session og kongres. Det har betydet at der i årene 2008-2011 er sat fokus på at trække internationale mesterskaber til Danmark og er afsat ekstra resurser i Kulturministeriet til støtte for afvikling og synliggørelse af disse begivenheder.

Med støtten fra Idrætsfonden Danmark på kr. 45.000 alene til at forberede og præsentation af vores ansøgning i Kiev og nu med et støttebrev fra Kulturminister Brian Mikkelsen direkte til IOF har det officielle Danmark givet vores ansøgning det blå stempel. Vinder vi værtskabet er der ikke tvivl om at yderligere støtte vil følge efter.

Se Kulturministerens brev via link.

http://www.do-f.dk/img/aktuelt/brianmikkelsen72.jpg