Skip to main content

Skattefar hjælper

| Administrator | Nyheder 2007

Skattefar hjælper ulønnede frivillige ledere og trænere

Fra 2008 hæves grænserne for skattefriet tilskud, som frivillige ulønnede ledere kan modtage fra klubben. Det er vigtigt at bemærke at beløb der udbetales under grænserne, hverken skal lønangives eller selvagives og at skattefriheden er gældende uden der foreligger dokumentation for udgifterne.

For 2007 kunne der på denne måde udbetales i alt kr. 3.500 årligt skattefrit til en ulønnet træner. Denne grænse bliver nu hævet til kr. 4.850, som der kan udbetales til træneren for brug af telefon, internet, administration, herunder porto, kopier og papir samt tøj og vask.

Med en forhøjet beløbsgrænse på næsten kr. 5.000 bliver det lettere at tiltrække og fastholde en ung klubtræner. De knap kr. 5.000 skattefrie kr. der ej heller påvirker SU rækker vil række langt for de fleste unge.

Hertil kommer så yderligere muligheden for skattefrit at dække en træners kørsel med statens takster. De er i 2007 sat til henholdvis kr. 1,78 og kr. 3.35 pr. kilometer.

Fakta er:
• Merudgifter til fortæring:
Skattefrit fradrag hæves fra 50 kr. pr. dag til 60 kr. pr. dag.

• Tilskud til telefon og internet:
Skattefrit fradag hæves fra 1.200 kr. til 2.000 kr. om året.

• Tilskud til administration:
Skattefrit fradrag hæves fra 800 kr. til 1.200 kr. om året.

• Tilskud til køb og vask af særlig beklædning:
Skattefrit fradrag hæves fra 1.500 kr. til 1.650 kr. om året.

• Godtgørelse til idrætsdommere:
Skattefrit fradrag hæves fra 150 kr. pr kamp, dog maks. 300 kr. om dagen, til 200 kr. pr. kamp, dog maks. 400 kr. om dagen.

Skattefriheden kræver som sagt ikke dokumentation for udgifterne, men dog at der er en skiftlig aftale som dokumentere at klubben og træneren har en gensidig aftale.

Find DOF's blanket til at "ansætte" en ulønnet træner via link.

Er du i tvivl - så spørg din Breddekonsulent eller Generalsekretær.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/blanket/