Skip to main content

Medlem eller associeret ?

| Administrator | Nyheder 2007

Hovedbestyrelsen vedtog retningslinierne for den fremtidige administration af de nye regler.

På repræsentantskabsmødet i marts blev det vedtaget, at der fremover alene er to måder at være tilknyttet forbundet på.

Kun klubber og foreninger, der opfylder Danmarks Idræts-Forbunds lovregulativ og som har orientering på programmet kan blive fuldgyldige medlemmer. Det er langt de fleste af de nuværende medlemmer, der på denne måde får de fulde demokratiske rettigheder i forbundet, og hvis tilknytning bygger på forbundets love.

Andre klubber, skoler, virksomheder etc. der ønsker en tilknytning til forbundet vil i fremtiden stadig kunne opnå dette, men her hviler tilknytningen på en aftale, som tilpasses hvert enkelt partnerskab. Det er generalsekretæren og sportschefen, der skal igang med at forhandle disse aftaler, der indtil videre skal godkendes af hovedbestyrelsen før de træder i kraft.

Læs HB's vedtagelser på området via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/