Skip to main content

HB rundede bredt af

| Administrator | Nyheder 2007

Hovedbestyrelsen brugte en lørdag på at lytte og debatterer breddearbejdet og andre aktuelle emner.

Årets junimøde i hovedbestyrelsen blev primært brugt på en debat om breddearbejdet. Breddeudvalget var i konsultation og bruge lejligheden til at tænke fremad.

Den 1. april 2008 slutter breddesatsningen, og det er allerede nu klart at vi fik flere ´nye medlemmer, men ikke de 1.500 vi satsede på.

Fremgangen er der, men det er stadig opad bakke, og det er nu klart at vi pr. 1. april 2008 ikke når målet.

Hvordan skal vi se på den situation? - Er de godt nok at vi har vendt udviklingen, og har vores succeskriterier været gode nok?

Dette var et hovedtema på HB mødet, og hvad skal følge efter?

Det blev en spændende debat, som hele breddeudvalget var indbudt til. Der kom ikke et entydigt svar, men breddeudvalget fik flere synspunkter og ideer med hjem.

Overordnet var der tilslutning til at breddearbejdet i fremtiden skal gå mere i dybden – ”Fra bredt til dybt” som breddekonsulent Jesper Lysgaard formulerede det i sin præsentation.

Det er nu aftalt at udvalget skal i tænkeboks, og frem til HB mødet i november 2007, skal arbejde på at udforme en breddepolitik, som afløsning på den nuværende breddesatsning.

Læs referatet via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/