Skip to main content

Værktøjer til trænerværktøjskassen!

| Administrator | Nyheder 2007

Chris Bagge og Kasper Fjellerup, FIF Hillerød var blandt de to, der i lørdags fik diplom på at have gennemgået DOFs klubtræneruddannelsen. Læs hvad de mener om uddannelsen.

Chris Bagge har på vegne af de FIF-deltagere på DOF's Klubtræneruddannelsen 06-07(Træner II) sendt følgende:
-"Vel hjemkommen efter tre weekender og 1800 km's kørsel gør man sig overvejelsen, har det været indsatsen værd? Svaret er, ja så absolut. Efter kurset står jeg med en række værktøjer i min værktøjskasse, der gør at jeg føler mig bedre rustet til mit virke i klubben, og samtidigt fået en bredere fornemmelse for, hvad der ligger i rollen som træner.

Der har igennem kurset været en god balance imellem de forskellige emner. Der er, om muligt fulgt op med praktiske eksempler. På andre områder har man fået fat i personer med meget stor kunnen eller praktisk erfaring på området. Dette har været med til at gøre kurset 'lavpraktisk'.

Dette kursus har, sammenlignet med klubinstruktør, som jeg deltog i sidste år, haft den fordel, at alle starter på næsten samme grundlag, nemlig at have gennemført klubinstruktør uddannelsen. Derved kommer man ikke så nemt ud for, at blive undervist i noget, som man allerede har stor erfaring med. Eleverne på kurset har alders- og kompetencemæssigt haft en stor spredning, fra junioreliten til motionsløbere i H-55 klassen! Denne spredning har lærerne håndteret godt, og det har for mig givet et grundlag for god erfaringsudveksling. Jeg håber så, at de unge har følt det samme.

På det lidt tunge område ernæringspolitik (spiseforstyrrelser) havde man fået fat i en træner fra svømning, der flere gange har stået med problemet i praksis. Han kunne fortælle om hvordan han havde måtte håndtere problemerne i praksis. Dette gjorde at man kom væk fra det rent teoretiske og ned på jorden. Dette gjorde et ’støvet’ men vigtigt emne interessant og gav nogle fornuftige håndregler med hjem.

På området banelægning er der fokuseret på svære baner, men der er absolut stof med hjem for dem der, som mig, normalt skal lave lettere baner. Dette suppleres med praktisk arbejde med værktøjerne Condes og O-CAD. Der arbejdes ikke bare med det at lægge en almindelig bane, men også med de mere specielle ting som at rette i kortfiler til brug ved f.eks. strimmel- og linie-løb. Dette suppleres efterfølgende med hjemmeopgaver hvor man skal man skal lave baner i praksis. Selv har jeg i flere år arbejde meget med Condes, og noget med O-CAD. Trods dette har kurset givet mig nogle nye værktøjer med hjem, der gør at jeg har fået mulighed for at lave nogle mere spændende træninger.

Hvis man er interesseret i at lave svære baner, vil jeg anbefale, at man ud over det stof der undervises i på kurset, får fat i Kent Lodbergs hæfte og CD om banelægning. Der er et rigtigt godt supplement, som jeg har haft megen glæde af!

Også på området sprintbaner havde man allieret sig med en kapacitet, nemlig banelæggeren fra WOC 2006. Hans gennemgang af eksempler på såvel gode som dårlige sprintbaner gjorde, at man kom hjem med en dybere forståelse af, hvad sprint er, og hvad der er vigtigt ved sådanne baner.

Omkring fysisk træning sørgede Jesper Franch for, at teorien blev knyttet sammen med praksis. Hermed gik man ikke glip at den træning man ville(?) have lavet der hjemme, hvis man ikke havde været på kursus. Dette blev gjort på en hyggelig måde, gjorde at man næste morgen opdagede at man havde nogle muskler man ikke kendte, og gav masser af ideer til opvarmning ved træningerne der hjemme. Jesper har som lærer haft bredde i undervisningen. Dette gør, at jeg som børne- og ungdomstræner har fået en del med hjem om, hvad jeg kan gøre, og hvad der ikke er relevant. Dette til trods for, at vi her arbejder med stof, der måske mest er af interesse for eliteløbere.

Mads Ingvardsen løfte de den tekniske træning op over det at finde poster, til at få helheden til at virke, f.eks. med små eksempler på det at forenkle sit kortbillede. Eksempler fra Thierry Gueorgiou viste hvordan en mester ’bare’ forenkler et kortbillede der virker totalt uoverskueligt for os andre! Vi fik talt om teknikker, om det at engagere sig fuldt i ’legen’, så tid og sted forsvinder og man yder det optimale (noget børn er fantastiske til) og om hvad der kan gøre at man falder ud af ’legen’. De afsluttende lektioner i coaching blev til sidst afprøvet i det ’dejligt’ bakkede terrænet omkring HNIE.

Kort sagt et kursus med mange facetter, gennemført på en afslappet men seriøs form. Et kursus hvor man bagefter står med et kompendium, der også kan bruges når man skal i gang i hverdagen. Et kursus der, som overskriften siger, har givet mig nogle flere værktøjer i min værktøjskasse. Et kursus der har givet mig inspiration fra andre kursister fra andre klubber.

Det spørgsmål der herefter står tilbage er, hvorfor der ikke er flere der har deltaget i kurset? Fra Østkredsen har der kun været to klubber repræsenteret, nemlig FIF Hillerød og OK Roskilde. Hvor er alle de andre klubber blevet af? Har de allerede de trænere de har brug for, men den nødvendige uddannelse, eller hvad? Hvis ikke, så udnyt muligheden næste gang kurset udbydes!"