Skip to main content

26 nye trænere klar til at gå i skoven

| Administrator | Nyheder 2007

Lørdag den 2. juni sidst på dagen kunne 16 nye klubinstruktører og 10 nye klubtrænere modtage diplom som bevis på at have gennemgået og bestået DOF’s træneruddannelse 06-07

KLUBTRÆNER
De 10 første Klubtrænere er nu uddannet. Klubtræner kan man kalde sig, hvis man har gennemgået DOFs Klubinstruktør uddannelse (Niveau I) og dernæst DOFs Klubtræner uddannelse (Niveau II)

De 10 klubtrænere er:
Harald Hermanrud og Claus Thomsen Boe, Odense OK\t
Kasper Fjellerup og Chris Bagge, FIF Hillerød\t
Michael Kreiberg og Tobias Frich Roskilde OK
Pia Gade og Jakob Gade, Viborg OK
Steffan Laier, OK Snab
Søren Bobach, Silkeborg OK

Diplomet angiver hvilket pensum de nye klubtrænere i løbet af 3 moduler og 28 lektioner har været igennem:
Almene emner – 3 lektioner
• DOF’s ernæringspolitik

Banelægning – 9 lektioner
• Svære baner og lange stræk
• Banelægning på PC
• Særlige discipliner (sprint – stafet – nat)

Teknisk træning – 12 lektioner
• Hvad er orienteringsteknik
• Forenkling
• Brug af O-cad
• Eftersnak
• Teknik og taktik
• Skygning
• Sæsonplanlægning

Fysisk træning – 4 lektioner
• Opvarmning, lege og fysisk træning for en orienteringsløber - teori og praktik
• Planlægning af fysisk træning - teori og praktik

Praktiske hjemmeopgaver:
1) Planlægning, afvikling og evaluering af praktisk træning.


KLUBINSTRUKTØR
Det er anden gang, at klubinstruktøruddannelsen gennemføres.
12 af de 16 nye klubinstruktører er efterskoleelever fra HNIE. De 12 HNIE-elever har ikke blot taget DOF-delens 28 lektioner, men også DIF-delens 25 lektioner
De 16 nye klubinstruktører er:


Lau Lønborg og Søren Bovién Thorsen Nielsen, OK West\t
Peter Gammeljord, OK Snab
Marianne Lynge Krogh, Kolding OK\t
.. og fra HNIE\t
André Kobæk uden klubtilhørsforhold
Christian Ørskov, OK Gorm\t
Line Elgård, OK Øst Birkerød\t
Line Stubberup, Odense OK\t
Maja Vonsild Jørgensen ogDaniel Honoré Jensen, HTF\t
Martin Laage Kragh, Roskilde OK\t
Mette Lysgaard Schulz, Herning OK\t
Rasmus Lau Petersen, Allerød OK\t
Rasmus Thrane Hansen, Søllerød OK\t
Signe Klinting, FIF Hillerød\t
Thomas H. Vejsnæs, Hvalsø OK\t

Klubinstruktøruddannelsen har følgende indhold for DOF-delens vedkommende:
Almene emner – 7 lektioner
• Godt idrætsmiljø for børn
• Trænerens forskellige roller
• DOF’s Trivselspolitik og samværsregler

Banelægning – 6 lektioner
• Krav til begynder- lette- og mellemsvære baner
• Træningens formål
• Variation i banelægningen
• Inspiration i banelægningen

Teknisk træning – 9 lektioner
• Hvad forstås ved orienteringsteknik?
• Ledelinier og kompas
• Kurver – det tredimensionelle plan
• Forskel på børn og voksne på begynderniveau
• Niveauerne A-L, teori og praksis

Fysisk træning – 6 lektioner
• Opvarmning, terræntilvænning lege - teori og praktik
• Fysisk træning for en orienteringsløber - teori og praktik

Praktiske hjemmeopgaver:
1) Planlægning, afvikling og evaluering af praktisk træning.
2) Jobbeskrivelse, trænerrolle

De 12, der også har taget DIF-delens 25 lektioner har endvidere været gennem følgende pensum:
At være træner – 11 lektioner
• Fysisk træning og påvirkning af hjerte, kredsløb og muskulatur
• Idrætspsykologiske træningsmetoder
• Idrættens organisering
• Underviserrollen

Træning af børn og unge – 11 lektioner
• Idrætspædagogik
• Idrætsmiljø
• Børns udvikling
• Træningsplanlægning
• Sikkerhed og ansvar i idrætten

Idrætsskader – 3 lektioner
• Skadesforebyggende træning
• Når skaden er sket (RICEM)