Skip to main content

Ny kortteknik på vej ?

| Administrator | Nyheder 2007

Kortsupervisor Flemming Nørgaard er igang med noget der kunne blive en ny lille kortrevolution...

Da jeg lærte at løbe orientering, var det ikke usædvanligt at vi løb på GI kort i målestok på 1:40.000. Det mest normalt blev dog særtryk i 1:25.000 eller udsnit af målebordsblade i 1:20.000.

Det var en anden form for orientering vi løb dengang. Få poster på store terrngenstande. Og det mødte da også stor modstand, da Flemming og Leif Nørgaard præsenterede det første nytegnede orienteringskort over Hald Ege.

Mange mente seriøst at det ville ødelægge orientering som idrætsgren. I dag ved vi bedre.

De nye kort skabte, det der efterfølgende blev kaldt kortrevolutionen. Og siden er rentegningen flyttet fra pen og tusch over på MAC eller PC'er ligesom, printteknikken er kommet til på godt og ondt, og er blevet hverdag.

Men det er stadig slidsomt at fremskaffe gode grundmateriale og foretage rekognocering, der først skitseres og noteres i terrænet. Derefter rentegnes hjemme på plastlapper og endeligt lægges på plads i kortfilen via tegneprogrammer i MAC eller PC'er.

En omfattende proces, der tager tid og indeholder mange fejlmuligheder, især når mange forskellige arbejder på det samme kort.

Det er her der er nye spændende teknikker er på vej.

Teknikker der ikke bare gør korttegning lettere, men også alt andet lige giver en bedre kortkvalitet.

Netop kortkvaliteten er kortsupervisor Flemming Nørgaards fornemste opgave. Gode kort er grundlaget for gode baner, stævner og fair konkurrence. Derfor skal der turbo på kortkvaliteten.

Og korttegning, skal frem i lyset, som vigtig disciplin i vores sport. En fantastisk måde at yde et bidrag til sporten, og samtidig selv blive en bedre orienteringsløber.

Læs her hvad der er på vej. Flemming fortæller til sine kortkonsulenter, og vi må gerne lytte med:Nye grundmaterialer
"Som det fremgik af sidste kortudvalgsmøde har jeg været i kontakt med COWI for at afdække mulighederne for at anvende orthofoto og den digitale højdemodel, som firmaet er ved at etablere over hele Danmark.

Jeg vil, når scanningerne er fuldført og data er i hus her i foråret, få nogle prøver og priser.

I sidste uge har jeg været til møde med Scankort, som sammen med firmaet Blom, ligeledes her i foråret afslutter arbejdet med en landsdækkende højdemodel.

Jeg fik en prøve fra Vester Thorup Klitplantage, som jeg efterfølgende har sammenlignet med den foreliggende fotogrammetri - og det ser meget lovende ud. Mange steder hvor fotogrammetrien mangler kurveinformation findes de på laserscanningen.

Ovenstående ses 1 udsnit af det der kunne blive fremtidens grundmateriale, et grundkort med kurver der har 0,5 meter ækvidistance som er lagt sammen med et orthofoto over samme område.

En af fordelene ved dette grundkort er at det er fuldstændig geometrisk korrekt, og at kortet derfor uden pasningsproblemer kan anvendes med GPS, både i kortlægningen og i den senere brug af o-kortet.


GPS opmåling
GPS bliver i flere og flere sammenhænge brugt til opmåling og kortlægning og er oplagt en af de muligheder vi skal se på til tegning af o-kort.

I sidste uge fik jeg en demonstration "in nature" af Tim Falck Weber (se billede), som til daglig arbejder med registrering af biotoper ved hjælp af GPS og bærbar computer.

Ud fra den korte tid jeg havde lejlighed til at bruge udstyret er det min klare konklusion at nøjagtigheden, også i tæt skov, er fuld tilstrækkelig. Tilbage er at få klarhed over hvor fleksibelt det er at håndtere OCAD "i skoven" og i hvilken udstrækning metoden kan supplere/erstatte traditionel rekognoscering.

Tisvilde Hegn OK er interesseret i at teste muligheden og er indstillet på at lægge både penge og manpower i et projekt. Det kunne være en god lejlighed til at få testet både grundkort genereret fra laserscanning og GPS opmåling. Det arbejdes der videre med. Det kunne være Tilsvilde Hegn, som vil have godt af en nyopmåling.

Flemming Nørgaard
april 2007


Læs hele Flemmings brev til kortkonsulenterne på kortudvalgets hjemmeside via link

http://kort.do-f.dk/kort/Nydetail.asp?Id=630