Skip to main content

Skovkontoen fordel

| Administrator | Nyheder 2006

Den 15. december 2006 udløb fristen for ansøgninger om andel i skovadgangskontoen.

Ved fristens udløb den 15. december var der indkommet 14 ansøgninger om tilskud i 2007. Sammenlagt er der søgt om støtte for i alt kr. 201.916.

Da der i 2007 efter HB’s budgetforlig alene er afsat kr.145.000 til køb af skovadgang har planudvalget foretaget en gennemgang af ansøgningerne og foretaget de nødvendige beskæringer.

Resultat kan du se via link herunder.

http://plan.do-f.dk/log/subpages/2007_skovadgang_endelig.pdf