Skip to main content

De små skal også have chancen.

| Administrator | Nyheder 2006

Det er titlen på ungdomsledertræffet, der blev afholdt i Nordkredsen den 21. september 2006.

Det er titlen på ungdomsledertræffet, der blev afholdt i Nordkredsen den 21. september 2006. Godt 20 ungdomsledere fra de fleste klubber i Nordkredsen var mødt op til mødet. Nordkredsens ungdomsudvalg var intiativtager, og havde lavet et godt program for aftenen.

- Titlen ’De små skal også have chancen’ kommer sig egentlig af at der er meget fokus på rekruttering lige nu i klubberne, og det skal helst ikke bevirke at de små (børnene) bliver overset i klubberne, indledte Morten Pedersen fra Nordkredsens Ungdomsudvalg med. – De skal også have en chance, for det er i klubber med et godt ungdomsarbejde, der er liv og aktivitet.

Som indledning blev de enkelte ungdomsgrupper præsenteret. Her kom de ind på hvilke kurser og lejre, der bliver afholdt, og på hvilket niveau det er. Og alle kan være med. Formålet med aftenen var at ungdomslederne fra klubberne kunne møde de andre, og få noget snak om ungdomsarbejdet fremover i kredsen. Til dette kom undertegnede med et oplæg om ungdomsarbejdet, som kunne danne baggrund for denne snak.

Debatten udmøntede sig i en række gode forslag til ungdomsarbejdet, som ungdomsudvalget arbejder videre med. Et rigtig godt forslag var at klubberne kunne samarbejde mere om træningen, og fra tid til anden komme til hinandens træning, ligesom fælles klubture på ungdomssiden kunne være rigtig spændende.

Materiale fra mødet kan ses via nedenstående link til artikel på BUU's hjemmeside.

http://buu.do-f.dk/buu/Nydetail.asp?Id=409