Skip to main content

Klubkontingent 2006

| Administrator | Nyheder 2006

Opkrævningerne er på vej - og sandhedens time for os alle.... Er vi gået frem ?

Efter omlægning fra kortindtægter til kontingentindtægter, er den 1. april hvert år blevet et målepunkt.

Den 1. december 2005 skulle alle DOF klubber, der tillige opfylder kriterierne for at være godkendt af DIF, melde deres medlemstal ind via klubportalen.

Vi havde 98 klubber på listen. 14 klubber valgte ikke at give svar, og listen hos DIF er siden blevet forkortet med 11 klubber, som er slettet, lagt sammen eller har meldt sig ud. Det er primært garnisons klubber og andre lignende klubber, der gennem længere tid kun har haft meget lidt orientering på programmet.

De 84 klubber meddelte DIF at de havde i alt 7.052 aktive medlemmer og dertil 918 passive. Disse tal kan direkte sammenholdes med 2004 tallene som var i alt 6.833 aktive og 1.706 passive.

Målingen i O-service der foretagers hvert år den 1. april viser en registrering af 78 egentlige orienteringsklubber. De har 5.587 aktive medlemmer, som klubberne betaler kontingent af til den fælles kasse. Heraf er der 1.037 medlemmer, der er mellem 8-20 år og som således betaler 90,- kr. årligt, mens rest betaler 215,- årligt.

Yderligere 1.181 personer er registeret som medlemmer i disse klubber. Der er gratis da de er under 8 år eller helt er passive. Så det rigtige medlemstal i O-service er 6.768.

Den væsentligste grund til forskellen i DIF og DOF tal er formenlig dobbelt medlemskaber. Hertil kommer det faktum at DIF tallene mange steder er de tal, man lokalt får kommunalt tilskud efter, mens DOF medlemstallet koster penge. Såre menneskeligt.

Svaret er at vi er gået frem i DIF tal, men holder status på DOF tallet.

Tilbagegang er stoppet. Nu skal vi bare begynde at blive flere.