Skip to main content

HB referat 5/2006 på nettet

| Administrator | Nyheder 2006

Referat fra HB's møde i Brøndby den 17. juni 2006 ligger nu på hjemmesiden

Der gik lidt for meget ferie i det. Men nu er det der.

Læs om hovedbestyrelsens konsultation med Kortudvalget og hovedbestyrelsesns arbejde med nyt reglement.

Også om EFOL, Nye projektgrupper om klub og medlemstruktur, og MTB-O, samt vedtagelse af en ny fælles forretningsorden, for hovedbestyrelsen og de fag- og kredsudvalg, der ikke vælger at lave deres egen.

Næste møde i hovedbestyrelsen finder sted torsdag den 21. september 2006, hvor der står budget 2007 og nyt reglement 2007 på dagsordenen.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/index.html