Skip to main content

DOF'fer i front af DIF arbejde

| Administrator | Nyheder 2006

Henrik Thomsen, Horsens OK er efter indstilling fra forbundet blevet formand for børnearbejdsgruppen under DIF's Breddeidrætsudvalget

En markant formandspost i breddearbejdet er besat af den tidligere formand for DOF's Børne- og Ungdomsudvalg.
Henrik Thomsen, der bor i Vejle med stiller op for Horsens OK, har efter en kort pause valgt at fortsætte den idrætspolitiske karriere i regi af Danmark Idræts-Forbund.
Det er en markant personlighed, med masser af erfaring, der nu sætter sig i stolen som formand for arbejdsgruppen. Gennem en længere årrække her Henrik været først medlem af og derefter formand for forbundets Børne- og ungdomsudvalg og har derfor gode erfaringer med til det nye arbejde i DIF. En kort overgang var Henrik vikar i stillingen som breddekonsulent i DOF.
Arbejdet i arbejdsgruppen er allerede i gang.
Vi ønsker Henrik tillykke med udnævnelsen, og håber, at det vil lykkes dig at gøre en forskel på den nye post til glæde for klubber og børn under DIF.