Skip to main content

Kurser i Basal Sportsernæring

| Administrator | Nyheder 2005

Team Danmark udbyder nu igen et fem timers kursus i Basal Sportsernæring

I 2005 udbød Team Danmark (TD), et 5 timers
kursus i Basal sportsernæring fordelt over to
undervisningsdage.

Formålet med kurset er at kvalificere elitesportsfolk til at sammensætte og indtage en
kost, som lever op til kostanbefalingerne
indenfor elitesport.

Alle løbere i DOF's elitegrupper hører hjemme i en såkaldt Primær målgruppe. Det betyder dels at vore udøvere i elitegrupperne SKAL være bekendt med kursets pensum , men også at deltagelse er gratis.

Vore løbere i elitegruppen og de fleste i U-25 har erhvervet sig denne basale viden gennem foredrag på elitesamlinger.
Men disse foredrag bliver ikke længere tilbudt, da kurserne i Basal Sportsernæring træder i stedet.

Det betyder at nye i U25 gruppen og alle nye i juniorelitegruppen skal følge dette kursus på et tidspunkt i 2006.

Kurserne udbydes i kommunerne København, Odense, Esbjerg, Århus og Ålborg.
Tilmelding sker til elitekoordinatoren i disse kommuner.

Andre unge, der dyrker eliteidræt (løbere i vore KC'er og TKC) anbefaler vi også får den viden kurset tilbyder.
Der vil da være tale om et kursusgebyr på 250,00 kr. Træner eller forældre kan deltage gratis .

Yderligere information og kursusbeskrivelse findes på Team Danmarks hjemmeside.


http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/webs697c66