Skip to main content

Ny forenklet struktur

| Administrator | Nyheder 2005

Projektgruppen har afsluttet sit arbejde.

Oplægget fra "Strukturkommissionen" foreligger nu til debat i klubber, kredse og forbund.

Arbejdet udspringer af HB-mødet den 11. december 2004. Her blev det på grundlag af Udviklingsgruppens anbefalinger vedtaget at nedsætte en projektgruppe under HB, der skulle nærmere på kredsenes fremtidige rolle.
Det fremgår af referatet at:

Der oprettes en projektgruppe med deltagelse af to fra hver kreds og PS til at gennemgå og beskrive kredsens fremtidige opgaver i en enklere struktur, herunder hvilken politisk kompetence kredsene skal tillægges.
Det beskrevne analysearbejde med forslag til eventuelle ændringer fremlægges i HB senest 1. november 2005. Eventuelle lovændringer vil blive behandlet på repræsentantskabsmødet 2006.


desuden blev opgaven.

... i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 5. marts 2005 udvidet til at omfatte den samlede struktur, idet de fremsatte forslag til lovændringer blev frafaldet og henvist til at indgå i projektgruppens arbejde.

Projektgruppen har bestået af

Medlemmer
. Jørn Simonsen, Østkredsen
. Lars Jensen, der senere blev afløst af Claus Mikkelsen, Østkredsen
. Lars Grevang, Sydkredsen
. Peer Kristensen, Sydkredsen
. Lars-Ole Kopp, Nordkredsen
. Dorthe Hansen, Nordkredsen
. Kim Folmann Jørgensen, Næstformand HB
. Preben Schmidt, Generalsekretær

Projektgruppen er nu færdig sit arbejde. Der er afviklet 5 møder, herunder et møde med det samlede HB.

Gruppen fremlægger i enighed et forslag til ny struktur for forbundet og ser frem til en grundig, saglig og fremadrettet debat.

http://www.schm.dk/vedtag/nystruktur2005.pdf