Skip to main content

Verdensklassekultur - en vision for dansk eliteorientering

| Administrator | Nyheder 2005

Eliteudvalget har haft Plan 2007 til serviceeftersyn og har nu udarbejdet dokumentet 'Verdensklassekultur - en vision for dansk eliteorientering', der beskriver eliteudvalgets tanker om dansk eliteorientering efter VM 2006. Tanker eliteudvalget gerne vil

Dansk Orienterings-Forbund iværksatte i september 2001 PLAN 2007, der via visionen "Verdensklasse" skulle bringe dansk eliteorientering tilbage til den verdenselite, som vi havde siddet på i de gyldne halvfemsere.

Hovedindholdet i PLAN 2007 var at tilvejebringe et løbergrundlag og en organisation, der kunne gøre visionen til virkelighed. Resultaterne har været opløftende.

PLAN 2007-aktiviteterne ventes at kulminere ved WOC 2006. Løberne forbereder sig stenhårdt, Organisationen er i top. Opbakningen fra klubber, WOC-arrangører og eksterne samarbejdspartnere er i top. DOF er placeret blandt de 20 forbund, der i Team Danmark regi har det blå stempel TOP TEAM Danmark.

Men for at sikre kontinuiteten i elitearbejdet, må vi allerede nu se fremad mod tiden efter WOC 2006.

Eliteudvalget lægger derfor nu oplægget "Aktion - Verdensklassekultur" frem til høring for alle interessenter - her i blandt også HB, klubber og DOFs medlemmer.

Følgende høringsfase er planlagt:
Offentliggørelse af oplæg for alle medlemmer på forbundets hjemmeside juni til 1. september.
Fremlæggelse af oplægget på tre klubledermøder
- østkredsen 8. juni
- sydkredsen 13. juni
- nordkredsen 21. juni
Fremlæggelse af oplægget i HB 14. juni.

Den respons og de tilkendegivelser Eliteudvalget gennem denne præsentations- og høringsfase får, vil herefter danne grundlag for beslutningsgrundlaget omkring 'dansk eliteorientering efter 2006'.

Find eliteudvalgets oplæg under "Love, regler & vedtagelser" i venstre spalte på forsiden eller via link herunder.

http://www.schm.dk/vedtag/eliten2006.pdf