Skip to main content

Talentudviklingen nu i topfart

| Administrator | Nyheder 2005

Med weekendens øst-samling for ’Ungdomsholdet’ er talentudviklingsprojektet skudt i gang på alle fronter.

Med weekendens øst-samling for ’Ungdomsholdet’ er talentudviklingsprojektet skudt i gang på alle fronter. Satsningen med fokus på de 14-16 årige forløb perfekt med 15 engagerede unge løbere.

Det overordnede emne for dagen var teknikanalyse, og træningerne var henlagt til Grib Skov Mårum og Tokkekøb Hegn. En meget stærk trænerstab bestående af Jan Jakobsen, Mads Ingvardsen, Lone Hansen, Lars Lindstrøm, Jesper Damgaard og Jan Scheel gav løberne tilbagemeldinger og gode råd om teknikken såvel i skoven som efter træningerne.

Ungdomsholdet er sammen med Superlørdage tiltænkt som et supplement til alle de øvrige tilbud, som vi giver ungdomsløberne i såvel klub, kreds og forbund (TKC).

Netop dette emne var central i det efterfølgende møde med klub- og B&U folk om uddannelse af ungdomsløbere, som blev afholdt i Elitecentret i Farum.
Med et fremmøde på fem personer, fik vi mulighed for en intens og målrettet drøftelse af samspillet i tilbuddene til ungdomsløberne. Meget kort refereret var hovedkonklusionen fra mødet: – ’at vi skal tilstræbe høj kvalitet og bredt fagligt indhold i det samlede tilbud til løberne’ – og – ’at vi skal søge at koordinere tilbuddene bedre’.
B&U-udvalget og Eliteudvalget arbejder i sammen videre med denne målsætning.

NB:
Der afholdes et parallelt temamøde i Silkeborg den 6. august, se nærmere her: http://www.dk.orienteering.org/nyheder/news.cgi?id=2351

Se i øvrigt det anvendte materiale om teknikanalyse på DOFs nye trænerhjemmmeside http://www.springcup.dk/springcup/trainer/ - under dokumenter og talentudviklingstræner (kræver at du er oprettet som træner eller ikke-træner).