Skip to main content

Referat af HB-møde 1/2005 på Nettet

| Administrator | Nyheder 2005

Referatet at HB-mødet den 2. februar 2005 er nu lagt i Dokumentbasen.

Efter 3 til tider stormfulde kredsrepræsentantskabsmøder, hvor linierne flere steder blev trukket hårdt op, var der et stort behov for eftersnak i HB.
Alle kender beslutningen om at trække forslaget om kontingentforhøjelsen. HB lyttede ikke så meget til de mange skarpe ord, men mere til den stille undertone af reel bekymring.
På HB mødet var der bred enighed om, at der skal findes et nationalt kompromis, som kan være fundament for den kommende breddesatsning, som ingen tager afstand fra.
Foran ligger store opgaver og udfordringer. Det kommende repræsentantskabsmøde vil vise om DOF kan finde fast grund og fælles fodslag, eller vi forsat skal mose rundt i mudderet midt i mosen?
Det sidste kommer der sjældent gode resultater ud af i en verden, hvor konkurrencen om danskernes opmærksomhed hele tiden skærpes.
Et andet vigtigt punkt var konkurrenceudvalgets oplæg til den fremtidige administration af skovkontoen. Reglerne, der træder i kraft med virkning for løb i 2006 eller senere, ligger nu sammen med skovaftalen under "Love, regler og vedtagelser".

Læs referatet via link herunder

http://www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi