Skip to main content

DOF skal have grundlæggende træneruddannelser

| Administrator | Nyheder 2004

I går aftes gik startskuddet til etablering af en ny Træner I og en Træner II uddannelse. Begge uddannelser forventes færdig beskrevet og klar til udbud fra efteråret 2005.

En af forudsætningerne for, at DOF kan være et Elitesatsningsforbund er bl.a. at forbundet har beskrevet og implemtenteret en træneruddannelse, der som minimum omfatter niveau 1 - 3 i henhold til idrættens europæiske uddannelsessystem.

Forbundet har beskrevet og implenteret niveau 3, det er Diplomtræneruddannelsen.

Niveau 1 og 2 kan man i princippet sige ligger beskrevet i Uddannelseshuset, men - må vi indrømme - et hus, der er mere eller mindre hvilende.

DOF og Eliteudvalget har haft et godt samarbejde med DIF omkring den nu afsluttede Diplomtræneruddannelse.
Vi er i den forbindelse blevet hvisket i øret, at DIF formentlig i løbet af 2005 vil opstarte træneruddannelser på Niveau I og II efter samme koncept som Diplomtræneruddannelsen: at DIF’s uddannelsestilbud kombineres med specialforbundenes egne uddannelser, for på den måde at gøre det overkommeligt for små og mellemstore specialforbund at tilbyde kvalificeret træneruddannelse.
Vi har omkring Diplomtræneruddannelsen oplevet, at samarbejdet med DIF giver nogle klare fordele med hensyn til ressourceforbruget i DOF, og at det giver en struktur som et mindre forbund kan støtte sig til.
På den baggrund har eliteudvalget og uddannelsesudvalget taget initiativ til at starte en projektgruppe, der skal søge at strukturere og beskrive en træneruddannelse på Niveau I og II for trænere til klubber, ungdomsgrupper m.m.

Projektgruppen, som havde sit første møde i går aftes, er enige om, at uddannelserne IKKE skal have et elitesigte. Sigtet er at få flere uddannede trænere i DOF’s klubber og derigennem sikre at klubbernes løbere får så kvalificeret et træningstilbud som muligt.
Med hensyn til omfang af uddannelserne, taler vi om at forbundsdelen på begge de to uddannelser skal have et omfang, der kan afvikles på et par weekends eller et par aftener og en weekend.

Projektgruppens tovholder er Jesper Franch, OO og tidligere uddannelseskonsulent i DIF. Gruppens menige medlemmer er Morten Pedersen, OK Pan og ungdomsleder i Nordkredsen, Betty Folino, ungdomsleder og træner I FIF Hillerød, Jan Scheel, Ålborg OK og ny talentudviklingstræner, Carsten Lausten, OO og lærer på Eksjö O-gymnasium, Henrik Thomsen, Horsens OK og formand for B&U, Preben Schmidt, breddekonsulent og K. K. Terkelsen, sportschef