Skip to main content

Serviceeftersyn af Plan 2007

| Administrator | Nyheder 2004

Eliteudvalget har i dag sendt indbydelse ud til en række personer som udvalget gerne vil have til at være med til et serviceeftersyn af Plan 2007. Men der er også mulighed for andre interesserede at deltage i den proces, der nu skal køre hen over sommer

Eliteudvalget har i dag sendt indbydelse ud til en række personer som udvalget gerne vil have til at være med til et serviceeftersyn af Plan 2007.
Men der gives også mulighed for andre interesserede at deltage i den proces, der nu skal køre hen over sommeren.

Processen starter med en drøftelses- og høringsfase. Det sker henholdsvis på et
VEST-møde i Silkeborg, mandag den 14.6. kl. 17.00 – 22.00 på Team Danmark Centret og på et
ØST-møde i Farum onsdag den 16.6. kl. 17.00 – 22.00 på Team Danmark Elitecenter
... man kan tilmelde sig der hvor det passer bedst!

Det sidste halve år har det et par gange i Eliteudvalget været nævnt, at det var tiden for en opdatering, revidering og reformulering af PLAN 2007.
I forhold til de tanker vi for 2-3 år siden formulerede i Plan 2007 som følge af Team Danmarks nye elitekoncept er meget sket, og vi har nu en række erfaringer, som både giver et godt grundlag for, men også tilsiger, at tiden er inde til et ”serviceeftersyn af Plan 2007”.

Endvidere er der i forbindelse med de udviklingssamtaler sportschefen har haft med trænere og ledere i eliteudvaglet blevet fremført et ønske om et ”kick off møde”, nu hvor der er ny landstræner, ny eliteudvalgsformand og ny U-25 træner. På et sådant ”kickoff-møde”, kunne vi få drøftet og afstemt ambitioner og målsætninger, ansvar og opgaver i det VM perspektiv, vi nu arbejder i og få skabt den nødvendige ”teamspirit”, der gør det muligt at tro på VM-medaljer i 2006.

På det seneste har der gennem drøftelser med juniorledelsen været fremført tanker om en anden prioritering omkring DOFs talentpleje og talentudvikling. Med Mads Ingvardsens meddelelse om, at han stopper efter denne sæson og der således skal findes en ny juniorledelse er der nu også en aktuel grund til at foretage dette ”serviceeftersyn”, så vi - når vi skal søge nye mennesker til juniorledelsen - er afklaret omkring opgaver og ambitionsniveau på hele junior- og talentudviklingssiden i DOF (fødekæden – TOPSPORTSAKADEMI).

INTERESSEREDE kan henvende sig til sportschefen og få tilsendt indbydelse for nærmere information og tilmelding.