Skip to main content

DOF opprioriterer sin indsats i Friluftsrådet

| Administrator | Nyheder 2004

Preben Schmidt er – efter indstilling fra DOF - optaget i styregruppen for indsatsområde ”Natursyn”, under Friluftsrådet

DOF har gennem årene været tæt knyttet til Friluftsrådet. Det gælder såvel på det lokale plan via brugerrådene og centralt, hvor DOF’s tidligere formand gennem mange år Ove Gasbjerg er indvalgt i Friluftsrådets hovedbestyrelse som repræsentant for DOF.
”Arbejdet i Friluftrådet er vigtig for os”, fortæller Ove Gasbjerg til Hjemmesiden. Og fortsætter: ”Det er her de mange brugerorganisationer indbyrdes, kan mødes med de mere naturbeskyttende organisationer, for samme at påvirke og rådgive de offentlige myndigheder og politikkerne, bl.a. om adgangsforhold til skovene”.
”Herudover forvalter Friluftsrådet en større Tips & Lotto bevilling, som vi i DOF har stor glæde af.”
På det organisatoriske område har Friluftsrådet oplevet en fornyelse, idet man har forladt en stiv udvalgsstruktur til fordel for en mere dynamisk struktur med tidsbegrænsede ”indsatsområder” og ”projekter”. Det giver korte men også mere målrettede forløb, som det er lettere at finde dygtige folk til at deltage i.
Det er i styregruppen for et af de vigtigste indsatsområder, ”Natursyn”, at Preben Schmidt er indvalgt. –

Det hedder bl.a. af kommissoriet at:

”Friluftsrådets natursyn er med til at profilere Rådet udadtil og giver organisationerne et grundlag for at tage stilling og handle. Friluftsrådets natursyn vil være en del af organisationens værdigrundlag og indeholde Rådets holdninger til en lang række konkrete problemstillinger.

Natursyn har siden efteråret 2003 været et af Friluftsrådets politiske udviklingsområder, hvor der nu er formuleret to indledende kapitler til en publikation om Friluftsrådets natursyn. Det videre arbejde med en række problemstillinger skal foregå i et egentligt indsatsområde, hvortil medlemsorganisationerne inviteres….”

Læs hele kommissoriet her

Styregruppen har fået følgende sammensætning:

* Biologforbundet: Erik Riis Svendsen
* Danmarks 4H og LandBoUngdom: Jacob Thomsen
* Dansk Folkeferie: Anne-Marie Østergård
* Dansk Forum for Natur og Friluftsliv: Steffen Holberg
* Dansk Golf Union: Ellen Margrete Duus
* Dansk Orienterings-Forbund: Preben Schmidt
* De Samvirkende Invalide Organisationer: Lena Nielsen
* Det Danske Spejderkorps: Malene Eigenbroth
* Landsforeningen Natur og Ungdom: Signe Johannessen

* Friluftsrådets Bestyrelse: Hans Meltofte og Lynge Kjeldsen
* Friluftsrådets Sekretariat: Anders Rahbek

Arbejdet i styregruppen vil løbende blive omtalt her på hjemmesiden.