Skip to main content

Til ære og værdighed

| Administrator | Nyheder 2004

Et fast punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden er uddeling af æresbevisninger. 2004 bliver ingen undtagelse.

Et fast punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden er uddeling af priser og æresbevisninger. 2004 bliver ingen undtagelse.

Der er i forbundet en lang og god tradition for at ære personer, der specifikt har løst en enkelt opgave på unik vis eller især hvis man over et langt o-liv har tjent fællesskabet. Nu er listen over modtagerne af æresbevisningerne kommet på nettet – og dermed til ære og værdighed.

Find reglerne for tildeling af Æresmedlemsskab, Ærestegn, Organisatoren, og Silvablokken samt DOF’s andre priser i oversigten: Love, regler og vedtagelser.

På repræsentantskabsmødet skal vi også hædre Årets O-løber, Årets kort og indvie en nye fane for DOF.