Skip to main content

Østkredsen spiller klart ud

| Administrator | Nyheder 2004

Østkredsen har i forløbet klart givet udtrykt sin utilfredshed med Kortudvalgets og HB’s forslag til en ny kort- og afgiftspolitik. Nu foreligger det endelige udspil til repræsentantskabet.

Det er ingen hemmelighed at stærke kræfter i Østkredsen er særdeles utilfreds med Kortudvalgtes og HB’s oplæg til den nye kortpolitik.

Især klubber i Nordsjælland, mener ikke at den nye kortpolitik i tilstrækkelig grad tager hensyn til de særlige forhold i denne region.

Derfor stiller Østkredsen forslag til repræsentantskabsmødet om ændringer i såvel kortpolitikken som afgiftspolitikken.

Find Østkredsens ændringsforslag under oversigten: Love, regler og vedtagelser her.