Skip to main content

HB-referat 5/2004 på Nettet

| Administrator | Nyheder 2004

HB drøftede udviklingsgruppens 2. statusrapport, som bl.a foreslår kredsene nedlagt.

HB fik på mødet 2. statusrapport fra udviklingsgruppen og gav sig tid til en nøjere drøftelse.

Der var ros langt hen ad vejen, men også kritiske røster. Det gælder især spørgsmålet om kredsenes fremtidige rolle, hvor udviklingsgruppen sætter stort spørgsmål ved om kredsene fortsatte eksistens som selvstændige med egne love, generalforsamlinger og regler. Flere foreslår at kredsene helt skal nedlægges og erstattes med 2 gange eftersnak i hver landsdel, med HB og stab som indbyder.
Skal der ske en forenkling af den politiske og juridiske struktur må der ske radikale ting. Det var alle enige om - men helt at droppe de selvstændige kredse var en lidt stor mundfuld for flere. Der er ellers gode økonomiske grunde til at lægge alle kurser, lejre og andre aktiviteter i DOF-regi, da kun aktiviteter her i fremtiden kan udløse DIF-point til den nye tilskudsfordelingsnøgle.

Læs mere i referatet og se udviklingsgruppens nyeste indlæg på www.orienteringsløb.dk

HB vedtog endvidere en mindre a jourføring af HB's egen forretningsorden og en justering at teksten vedrørende løbsafgifter ud fra det første halvårs erfaringer. Der kommer yderligere oplysninger i en følgende nyhed herom.

http://www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi?dir=ref%2Fhb&file=ref/hb/2004_5_HB-referat.htm