Skip to main content

Hjælp til aftalefriheden

| Administrator | Nyheder 2004

Kortudvalget har moderinseret sine blanketter.

Kortudvalget har moderniseret sine blanketter til hjælp for de klubber, der ønsker en skriftlig aftale med sine korttegnere.

Der er ikke noget nyt i, at kortudvalget tilbyder en aftaleformular, som klubber og korttegnere frit kan benytte.

Det er som hidtil - helt op til klubberne i hvilket omfang de ønsker at have papirer på deres aftaler.
Kortudvalget anbefaler dog, at man laver skriftlige aftaler, når der er tale om betalt korttegning eller tegnes kort til de helt store arrangementer.

Som noget nyt har kortudvalget også lavet en blanket til brug, hvis to klubber finder sammen om et kort.

Det kan opstå ved fælles korttegning til et større løb, eller fordi en klub måske gerne vi have udskilt en bid af et større kort til et nærkort.

Der kan også tænkes situationer, hvor en større gruppe af klubber finder sammen om en pulje af o-kort. Dette vil ske, når de har en gensidig interesse i hinandens kort og derfor kan blive enige om en indbyrdes fordeling af arbejdet, som sikre at alle kortene hele tiden er opdaterede.

I den situation vil blanketten ikke være tilstrækkelig, men HB har besluttet at breddekonsulenten gerne må bruge tid til at få sådanne mere omfattende aftaler på plads, når den ny kortpolitik skal udmøntes i en ny struktur.

Find de nye blanketter via - Love, regler & vedtagelser her.