Skip to main content

Klubberne bliver kortansvarlige om få år

| Administrator | Nyheder 2003

Der blev lagt op til en næsten total frigivelse af fremstilling og salg af o-kort om få år ved diskussionerne om forbundets fremtidige kortpolitik, der var et af hovedtemaerne på dagens Repræsentantskabsmøde.

Der blev lagt op til en næsten total frigivelse af fremstilling og salg af o-kort om få år ved diskussionerne om forbundets fremtidige kortpolitik, der var et af hovedtemaerne på dagens Repræsentantskabsmøde.
Michael Dickenson, Formand for Kortudvalget, fremlagde Kortudvalgets tanker om, hvordan ansvaret for kortfremstillingen fremover skal placeres ude i klubberne, der i realiteten selv skal stå for både korttegning og kortsalg.
Den ændrede kortpolitik er fremtvunget af stadig lettere og bedre muligheder for at farveprinte kort i stedet for den lidt omstændelige, men teknisk optimale offset trykning, der hidtil har været normen.
En konsekvens af at overgive kortproduktionen til klubberne er et betydeligt indtægtstab for forbundet, og der var ingen entydig holdning på Repræsentantskabsmødet til, hvordan man på anden vis skal skaffe de manglende indtægter.
Det blev understreget, at klubberne og løbsarrangørerne fortsat skal benytte og overholde de gældende regler om bl.a. afgiftsbetaling for kopiering af DOF-kort.

Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at komme med konkrete forslag til en ny kortpolitik. Gruppen består af Helge Søgaard, økonomiformand, John Aasøe, formand for Voksen- og Klubudviklingsudvalget, Klaus Olesen, formand for Konkurrenceudvalget og Michael Dickenson, formand for Kortudvalget. Udvalget vil forsøge at fremsætte et forslag, der kan opnå ” den højeste grad af enighed”, som Helge Søgaard udtrykte det. Det skal ske ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til oktober 2003, så de økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgettet for 2004.