Skip to main content

Orientering blevet nedklassificeret

| Administrator | Nyheder 2003

I Anti Doping Danmarks (ADD)kamp mod doping blev den danske orienteringverden rystet da orientering for 2 år siden blev indplaceret i Højrisikogruppen.

I Anti Doping Danmarks (ADD)kamp mod doping blev den danske orienteringverden rystet da orientering for 2 år siden blev indplaceret i Højrisikogruppen.
Det betød øget opmærksomhed fra ADD's side med et øget antal dopingprøver.
Begrundelsen for indplaceringen i Højrisikogruppen skyldtes ikke nogen form for mistanke til orientering, men alene fordi orientering tilhører gruppen: "udholdenhedsidrætter". Principielt vil idrætter i denne gruppe kunne drage nytte af eks. EPO, derfor indplacering i Højrisikogruppen.

ADD har nu revideret sine prioriteringsgrupper og selv om det ikke er nævnt i det seneste nummer af TD aktuelt, så er det på forespørgsel oplyst, at orientering er blandt de idrætter, der er blevet nedklassificeret.
Orientering hører nu til i risikogruppe II eller mellemgruppen.

På spørgsmålet om det betyder færre dopingprøver i orientrering end de foregående år var svaret nej, men vi slipper for at komme til det årlige møde med ADD.

I 2002 er der i alt blevet taget 23 prøver af danske eliteløbere, 7 til konkurrencer og 16 til træning - alle negative som de foregående år.

ADD udgiver et lille informationshæfte: "Anti-doping og mig - en håndbog om retningslinier og regler".
Hæftet sendes direkte til alle løbere i vores 3 elitegrupper og kommer som indstik i det næste nummer af Idrætsliv ud til alle klubber.

DOF's holdning til doping er at det er fusk og snyd.
Enhver udøver der bruger medicin er pligtig til at sikre sig, at man ikke uforvarende kommer til at tage et stof, der står på dopinglisten.