Skip to main content

Repræsentantskabsmødet 2004

| Administrator | Nyheder 2003

En forvarsel med frister og køreplan for repræsentanskabsmødet 2004 er nu på vej til kredse, klubber og udvalg....

Til
Klubber & kredse
HB & udvalg
Revision & ansatte


Vedr. Repræsentantskabsmødet 2004

Opmærksomheden henledes herved på, at der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 28. februar 2004 fra kl. 13.00 og søndag den 29. februar 2004 fra kl. 9.00-16.00 på Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Forslag, der i medfør at forbundets love § 8.10, ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet under punkt 8.8 f skal være Sekretariatet i hænde senest


Fredag den 2. januar 2004.


Udvalg skal indsende deres beretning til Sekretariatet senest onsdag den 14. januar 2004. Der opfordres til at beretningerne indsendes i elektronisk form som Word-dokument.

Endelig indkaldelse, vedlagt den fulde dagsorden, beretninger samt regnskaber, budgetter og øvrige bilag vil blive udsendt i uge 5.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ordinært repræsentantskabsmøde 2004 bedes rettet til undertegnede.


Med ønsket om en glædelig jul.


Charlotte Bergmann
Sekratriatet