Skip to main content

ØK repræsentantskabsmødet suspenderet

| Administrator | Nyheder 2002

Torsdagens møde i Repræsentantskabet for Østkredsen blev afbrudt efter formandens beretning, men fortsættes mandag den 11. februar. Inden mødet blev midlertidigt standset fik de fremmødte valgt Erik Øhlenschlæger som ny formand og Lars Jensen som ny næstf

Torsdagens møde i Repræsentantskabet for Østkredsen blev afbrudt efter formandens beretning, men fortsættes mandag den 11. februar. Inden mødet blev midlertidigt standset fik de fremmødte valgt Erik Øhlenschlæger som ny formand og Lars Jensen som ny næstformand. De to nye i formandskabet har slået til lyd for en ny konkurrencestruktur med bl.a. en ændret klassificering af løbene. Forslaget er omtalt i det nummer af O-posten, der netop nu er på vej med posten.
I et brev til klubberne forklarer den afgående formand, Klaus Gotthjælp, at de fremmødte ikke så sig i stand til at tage stilling til Hovedbestyrelsens forslag om klubkontingenter baseret på klubbernes medlemstal, fordi der manglede relevante informationer.
Disse informationer er i mellemtiden udsendt og Østkredsens reaktion og holdning kan derfor forventes umiddelbart efter mødet er genoptaget om godt en uge.
DOF afholder repræsentantskabsmøde for hele landet i weekenden den 2.-3. marts.