Skip to main content

Vindertiderne til DM Stafet er lagt fast

| Administrator | Nyheder 2002

I forbindelse med de forestående reglementændringer, har der været megen usikkerhed omkring DM-stafet - specielt hvad angår vindertider.

I forbindelse med de forestående reglementændringer, har der været megen usikkerhed omkring DM-stafet - specielt hvad angår vindertider.

Når hele diskussionen om DM-stafet er kommet op skyldes det, at IOF har ændret reglerne for herre- og damestafetten.
Allerede fra næste VM, 2003 i Schweiz, gældere følgende regler:
Både H 21 og D 21 er 3-tursstafetter
Vindertider for både herrer og damer bliver samlet ca. 120 minutter. Vindertider for de enkelte ture angives at skulle være 30 - 50 min.


Det er ikke et krav, at de nationale mesterskaber nødvendigvis skal være en tro kopi af de internationale mesterskaber, men et eller andet sted er der god fornuft i, at man ved nationale mesterskaber for vore eliteklasser kan se en sammenhæng med det internationale mesterskabsprogram.
Eliteudvalget drøftede DM-staffetten i sommer, fordi vi vidste, der kom ændringer, og var meget enige om, at vi til de kommende reglementsændringer ville foreslå, at herrestafetten i Danmark igen skulle være en 3-tursstafet.
Begrundelserne herfor var mere hentet i nationale argumenter, end at det skulle være for at kopiere en ny IOF norm.
Vi vidste også, der ville komme ændringer på vindertider, men ingen vidste konkret hvordan de ville blive.
Det forslag om vindertider, der med det samlede udkast til reglementsændringer, blev sendt ud til høring var baseret på foreløbige meldinger fra IOF, men vi havde egentlig ikke reelt taget stilling til spørgsmålet.
Det kan man bebrejde eliteudvalget.


På HB-mødet den 23.1, hvor reglementændringer blev behandlet blev vi klar over, at her var et spørgsmål, der ikke var færdigbearbejdet.
Eliteudvalget fik til opgave at komme med en endelig indstilling om vindertider.

Eliteudvalgets indstilling til det nye reglement:
DM-stafet, herrer 21 og damer 21, er 3-turs stafetter

Vindertider Herrer: 155 min.
Der anvendes 2 ture med vindertid 60 min (1. og 3. tur) og en kort 2. tur med vindertid 35 min.

Vindertider Damer: 135 min.
Der anvendes 2 ture med vindertid 50 min (1. og 3. tur) og en kort 2. tur med vindertid 35 min.


Eliteudvalget håber hermed at have fjernet usikkerheden omkring dette spørgsmål.
Der har været stor interesse for dette spørgsmål. Vi opfatter, at indstillingen ligger inden for de rammer, de mange tilkendegivelser har udtrykt.


med venlig hilsen
Eliteudvalget
ved K.K. Terkelsen