Skip to main content

Fremtidig kortproduktion belyses

| Administrator | Nyheder 2001

Flere og flere ønsker at bruge farvekopierede kort i stedet for trykte og nøjes med kort i målestokken 1.10.000 også til a-arrangementer, hvor der ellers er krav om kort i forholdet 1:15.000 på nogle af banerne.

Flere og flere ønsker at bruge farvekopierede kort i stedet for trykte og nøjes med kort i målestokken 1.10.000 også til a-arrangementer, hvor der ellers er krav om kort i forholdet 1:15.000 på nogle af banerne.
Det har fået Hovedbestyrelsen til at nedsætte en projektgruppe, der skal gennemarbejde mulighederne for fremtidig kortproduktion og administration.
Projektgruppen består af kortkonsulent Søren Nielsen, forbundets mangeårige kapacitet på området Flemming Nørgaard samt en repræsentant fra hver kreds, foreløbig er Michael Dickenson fra Nord fundet.