Skip to main content

DOF søger sportschef

| Administrator | Nyheder 2001

Dansk Orienterings Forbund har indgået aftale med Team Danmark om at være et satningsforbund.

Dansk Orienterings Forbund har indgået aftale med Team Danmark om at være et satningsforbund.
Til at gennemføre dette søger vi en sportschef.
Sportschefen refererer til DOF’s hovedbestyrelse og indgår i en styregruppe nedsat af DOF og TD.
Implementering af DOF’s plan 2007 er hovedopgaven.
Sportschefen skal lede DOF’s eliteorganisation som omfatter landstræner, gruppetrænere, centerledere og tilknyttede servicepersoner.
Sportschefen skal lede DOF’s markedsføring overfor medier og sponsorer.
I en overgangsperiode skal sportschefen endividere arbejde med at udvikle DOF’s centrale organisation til at kunne styre dansk orientering ind i en positiv udvikling.
Ansættelsen skal tiltrædes af TD
Flere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan fås hos DOF’s formand Ole Husen, 45 86 44 16,
eller ved henvendelse til DOF’s kontor.
Ansøgning skal være DOF i hænde senest
d. 21. december 2001.
Sendes til Dansk Orienterings Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby