Skip to main content

Den organiserede idræt repræsenteret i Naturnationalparkerne

| Camilla Bevensee | Nyheder

Dansk Orienterings-Forbund er repræsenteret i 14 af 15 Naturnationalparker, med medlemmer i de nye bestyrelser.

”I flere bestyrelser har vi også kunne hjælpe DIF med repræsentanter, hvor vi med vores stemme skal favne hele den organiserede idræt. Vores repræsentanter skal sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer rådgive og påvirke Naturstyrelsens planer for implementering af de vedtagelser som er sket i Folketinget. Rammerne er sat af Folketinget og vi har fra Dansk Orienterings-Forbund og DIF været med hele vejen for at styrke eller bare fastholde mulighederne for friluftsliv for både den organiserede og uorganiserede sport, samtidig med at formålet med Naturnationalparkerne om bedre natur og biodiversitet kan nås,” udtaler direktør i Dansk Orienterings-Forbund Bo Simonsen.

Naturnationalparkerne og en mere spændende natur bakker Dansk Orienterings-Forbund 100% op om, og forbundet glæder sig meget til en vildere natur, når der på tværs af skoven skal findes vej, men der er ikke uforbeholden opbakning til nogle af de midler, der foreslås og løbende vedtages til opnåelsen af dette.

”Som udgangspunkt ønsker vi færrest mulige hegn, og hvis der laves hegn, skal det være de lavest mulige hegn. Vi ønsker også færrest mulige dyr udsat i parkerne. Potentielle konflikter med dyr i indhegningerne kan både føre til begrænsning af organiseret aktivitet og til at færre vil dyrke idræt på arealerne generelt,” fortsætter direktør Bo Simonsen.

Bestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland skal senere i aften træffe afgørelse om, om der skal udsættes elge i Gribskov eller ej. Det er allerede besluttet at der skal rejses hegn (mindst 2,2 m højt) og at der skal udsættes kronvildt og stude, ligesom der inden for hegnet skal være en stor bestand af dåvildt.

Hegnet rejses for at dyrene ikke skal trække ud på de omkringliggende marker og ikke skal være til gene for trafikken, og det er ifølge Dansk Orienterings-Forbund og direktør Bo Simonsen, en begrænsning for idrætten.

”Dyr i indhegninger er en reel begrænsende faktor for organiseret idrætsaktivitet på samme arealer, og vi har senest set at organiseret orienteringsløb er blevet forbudt i Jægersborg Dyrehave efter at skoven er blev lagt sammen med Dyrehaven ved Klampenborg. Der er meget lidt eller ingen erfaring med stor bestand af kronvildt eller elge i samspil med organiseret idræt (som selvfølgelig altid skal ansøge), og da der netop er stor aktivitet i Gribskov, kan det føre til uønskede situationer eller potentielt yderligere begrænsning af vores mulighed for at dyrke orienteringssporten,” lyder det fra Bo Simonsen, der uddyber:

”Vores og DIF’s repræsentant vil derfor stemme nej til at der skal udsættes elge i Gribskov, da vi vil lade tvivlen komme idrætten og udøverne til gode. Vi har en tro på at de mange gode tiltag for at skabe en mere spændende og rig natur, som allerede er bestemt, vil bringe Naturnationalparken godt på vej.”

Spørgsmål kan rettes til direktør Bo Simonsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 2220 7385

 

Foto: Naturnationalpark Gribskov, Naturstyrelsen